torsdag 27 november 2014

Skånes Auktionsverk satsar på elfenben

När andra auktionshus i Sverige och internationellt drar ner på elfenbensutropen, satsar i stället Skånes Auktionsverk (SkAv) hårt på området. Femton utrop -flest i Sverige- hittas på sökordet elfenben i Landskrona, där Antikrundeexperten Pia Staël von Holstein är intendent, tillika VD för Skånes Auktionsverk.

Av de 15 utropen är två valtänder och en valrossbete. Resterande 12 är elfenbensföremål från elefant, i olika utföranden. Ett pipskaft ser ut att vara från långskaftade pipors högtid, senare delen av 1800-talet.

En välskuren figur föreställande mustaschprydd soldat med bajonettförsett muskedunder anses vara från 1800-talets Dieppe. Klubbad för 2800 kr.Tre stora (192x49 cm) väggfält (eller möbelpaneler) katalogiseras som från cirka år 1900. Klubbad för 2800 kr.


Tre kinesiska knappar katalogiseras som från 1644-1912. Klubbade för 6000 kr.

En kinesisk nöjesdjonk(!) katalogiseras som från 1796-1850. Återropad.


En hårkam beskrives vara från 1800-talets mitt. Klubbad för 1500 kr.


En pappersvikt och ett penselställ beskrivs i rubrik som 1800-tal och i löpande text som från cirka år 1900. Klubbad för 18000 kr.

En större figurgrupp föreställande fiskarfamilj med skarvar(?) beskrivs vara från omkring år 1900. Klubbad för 9000 kr.En stående figurin anges vara från omkring år 1900. Klubbad för 3800 kr.
Gamla -nåja- bekanta; sixfinger Jane and hubby. Klubbade för 8500 kr. Åtminstone står det så i slutprislistan. Tredje gången gillt?!

Ett äldre par som Antikmonologen diskuterat (dissikerat) två gånger tidigare, beskrivs vara från omkring 1900. Intressant nog, beskrevs dessa som sålda för 10.000 kronor(SkAv), senast de var ute till försäljning, våren 2014. Tydligen stämde detta icke. Notera att kvinnan är begåvad med sex fingrar på ena handen.
Ett par daoistiska gudomligheter beskrivs som "sen Qing dynasti eller Republik 1900-talets början". Dessa är av ytterst banal kvalité. Klubbade för 1500 kr.
En sittande lyckogud beskrivs som från 1900-talets början. Klubbad för 1500 kr.

Inte i ett enda av ovanstående utrop (av 15) nämns något om kvitton, pappersarbete, äldre fotografier av interiörer där objektet syns, eller liknande. Heller nämns icke med ett ord något om Cites eller tillstånd från Jordbruksverket för att få sälja. Något som för övrigt även krävs för valtänder. I tider av intensiv illegal handel med rödlistade djur och ständigt pågående tjuvjakt får Skånes Auktionsverks brist på redovisning av skriftlig proveniens ses som synnerligen notabel och ignorant. Det borde vara en självklarhet för alla säljare, att tydligt hänvisa till att skriftlig proveniens existerar. -om den gör det.

För de två valtänderna, valrossbeten, de kinesiska knapparna och för pappersvikten och penselstället anges följande proveniens: "Lennart Petri (1914-1996). Ambassadör i Rabat och Tunis 1958-1962, jämväl Tripoli 1960-1962, Peking 1963-1969, jämväl Phnom Penh 1965-1969, Wien 1969-1976 och Madrid 1976-1980. Under sin tid i Peking blev Lennart Petri vittne till Kulturrevolutionen och han var under 1980-talet ordförande i svensk-kinesiska vänskapsförbundet". Denna "proveniens" säger inte ett skvatt om när objekten är införskaffade. Teoretiskt kan de ha köpts av Petri år 1996. Dylik personhistoria etcetera/"proveniens" kan vara intressant när det gäller en Zorn-målning eller andra föremål, men för ett objekt som är rödlistat på Cites-listan räcker den inte på långa vägar. Om auktionshuset anser att eventuellt existerande pappersarbete är "hemligt" eller "förtroligt", bör auktionshuset skriva något i stil med "Kvitton/papper/fotografier finns och erhålles vid köp av föremålet".

Mannen från Dieppe har ingen proveniens. Ej heller de tre kinesiska väggfälten."Nöjesdjonken" har auktionens högsta (elfenbens-)utrop, 30.000-50.000 kronor. För denna djonk anger man inte endast "proveniens", utan också "Historik" och "Litteratur":
"Historik: Elfenben hör till de äldsta material som har använts i Kina för konstnärligt arbetade sniderier och som sedan kontinuerligt brukats fram till våra dagar. De äldsta fynden av konstnärligt arbetat elfenben är känt från neolitisk tid dvs cirka 5000 f.Kr.
Proveniens: Ur kvarlåtenskapen efter storbyggmästaren och byggherren RWO Carl Frithiof Dahl (1869-1956), Stockholm samlingar, därefter i arv till nuvarande ägare.
Historik: Till Carl Frithiof Dahls meritförteckning kan räknas uppförandet av Stockholms stadshus, Kungliga Dramatiska teatern, prins Karls och prins Wilhelms palatsbyggnader på Djurgården, affärshuset PUB (Paul Urban Bäckström) vid Hötorget samt ett flertal stora affärs- och flerbostadshus i Stockholms innerstad. Under sin karriär kom han att arbeta med arkitekter som Ragnar Östberg, Fredrik Liljekvist, Folke Zetterwall med flera.
Litteratur: Från Kina till Europa, Jan Wirgin, 272 jämför Båtmodell sid. 255
".
 
Vill SkAv med nämnandet av elfenbensanvändningens historik skänka ålder även åt "nöjesdjonken"? Vad har C F Dahls extensiva meritförteckning och eventuella sociala begåvning att göra med en "nöjesdjonk" i Landskrona i november 2014 -egentligen? Vad har en litteraturhänvisning till en helt annan båt att göra med Landskronas "nöjesdjonk" -egentligen?
"Hårkam", dateras till 1800-talets mitt.
Hårkammen har ingen proveniens. Dock syns kvarvarande prislapp som dels anger priset 2250 kr och dels siffrorna 20140517. Inlämnarens pris och datum, har "glömts" att tas bort. Denna handlare gör ofta så.

Fiskarfamiljen har följande angiven "Proveniens: Inköpt 1948 i England av Artur Drikerts (1920-1993), anställd på Rederi AB Svenska Lloyds passagerarbåtar som trafikerade Göteborg-Tilbury/London, därefter i arv inom familjen."

Den stående figurinen har följande: "Proveniens: Leif Kullander (1951-2002), sjöman från Östmark, Värmland, inköpt i Kina/Japan under 1980-talet".

Det stående äldre paret har samma proveniens som senast, i våras: "Tandläkarhem i Karlstad, därefter inköpta på auktion 2012 av nuvarande ägare".

Reflektioner:
Någon kanske tänker om en figurin som föreställer en europeisk gentleman med bajonettförsedd pipa, att den måste vara europeisk och därmed antik, tack vare motivet. Nej, kineserna har insett för länge sedan, att man kan skära europeiska "subject matters", alltså motivval, för att därefter patinera föremålet till rätt "ålder". A propos patinering; kineser är världens skickligaste på att patinera föremål till att se gamla ut, som Antikmonologen tidigare diskuterat extensivt.

Som påpekats tidigare, utgör schablon-katalogiseringar ett stort problem i auktionsbranschen. Det har rått och råder en laissez faire-attityd för att undvika lagens och Jordbruksverkets granskande ögon. Skriver man 1800-tal om ett elfenbensföremål, så är chansen att någon opponerar sig emot den åldersbestämningen minimal, till exempel i jämförelse med termen "1900-tal". Alla vet att gränsen för lagligt går vid 1947, så om man skriver "sent 1800-tal" så anser man sig vara på säkra sidan.

Det tjuvskjuts en elefant var 15:e minut. Som Antikmonologen har påpekat otaliga gånger tidigare, är den primära marknaden för elfenben från elefant, noshörningshorn och många andra rödlistade djur Asien, främst Kina och Vietnam. Kineser utgör oftast slutledet i en handel med många mellanhänder. WWF med flera organisationer har påpekat att kriminella sammanslutningar finansierar stora delar av sin verksamhet med hjälp av illegala djurprodukter.
Ett elfenbensvitt leende. Intendent tillika VD för Skånes Auktionsverk, Pia Staël von Holstein. Foto: SvT
Uppsala Auktionskammare friades i Uppsala Tingsrätt för artskyddsbrott som de åtalades för, efter att ha salufört en större mängd föremål från rödlistade djur, så som elefant, hösten 2013. (Se bloggen Uppsala onlinekvalitetsauktion avsäger sig -TROLIGEN- ansvar för asiatiskt konsthantverk). Domen har överklagats till Svea Hovrätt. Branschen sägs från många håll vara avvaktande i väntan på Svea Hovrätts utlåtande.

Uppsala Auktionskammare har hösten 2014 noll elfenbensföremål till salu, frånsett ett större japanskt skåp från sent 1800-tal, med liten del antikt elfenben som del av dekoren. Om detta har man kursiverat skrivit: "Buyers should ensure they are familiar with the recent changes to US regulations, which impose restrictions on the import into the US of elephant ivory, including a complete prohibition on the import of African elephant ivory".

Stockholms Auktionsverk har ett föremål och Bukowskis har fyra föremål för vilka två har angiven namn-proveniens. Inget av Stockholms-auktionshusen nämner något om tillstånd från Jordbruksverket eller Cites-reglement, eller inköpskvitton för den delen. Jag fäster intresse vid figuren hos Bukowskis och skulle finna en exakt datering i laboratoriet i Uppsala mycket intressant. (Se bloggen Svensk elefanthöst).

 
IFAW, International Fund for Animal Welfare, har sedan 2004 låtit genomföra undersökningar om vad som erbjuds till salu på webben. Den 27 november meddelar IFAW att man under en sex-veckorsperiod under 2014 undersökt 16 länder ingående. Sverige var inte ett av dessa. Följande arter noterades i angivet antal annonser på internet. Ett internet som är öppet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Affärer görs ofta anonymt och är ett par klick ifrån användaren/köparen.


Ett brittiskt auktionshus, Chiswick Auctions (CA),  har beslutat att upphöra med elfenbensförsäljning, på grund av att de fälldes för artskyddsbrott. Notera att CA självmant valt att upphöra att sälja även antikt elfenben, med mindre än att det endast utgör mindre än 5% av ett föremåls totala volym.

WWF lägger ner stor möda och enorma resurser på att upplysa konsumenter/resenärer/människor om att inte köpa produkter som kommer ifrån skyddade/rödlistade arter. Den 17 november kallade organisationen till presskonferens där Antikmonologen deltog. Man berättade om en genomförd marknadsundersökning, i oktober 2014. Om elfenben fick vi bland annat veta:
Var fjärde svensk kan tänka sig ha en skulptur eller ett smycke hemma.
Drygt 8% uppger att de äger något gjort av elfenben.
Elfenben ärvs (52%), köps under utlandsresa (27%) eller köps på auktion i Sverige (11%).

Hösten 2014 ger Skånes Auktionsverk oss möjlighet att fylla på i elfenbensförråden.

WWF visade under presskonferensen följande bild, på en av många kineser eftertraktad bil:
En bil klädd i elfenben. Foto: bornrich.com(!)
Varje kvart tjuvskjuts en elefant. I Landskrona säljs slutprodukten.


Fotnoter:
Se tidigare Antikmonologer för bättre förförståelse, samt diskussioner i ämnet legalt/illegalt elfenben etcetera:
http://antikmonologen.blogspot.se/2014/11/forsta-svenska-rymdforemalet-genant.html
http://antikmonologen.blogspot.se/2014/10/auktionshus-fallt-for-artskyddsbrott.html
http://antikmonologen.blogspot.se/2014/09/uppsala-auktionskammare-frias-pa-grund.html
http://antikmonologen.blogspot.se/2014/02/uppsala-auktionskammare-avslutar.html
http://antikmonologen.blogspot.se/2014/04/bruun-rasmussen-skadeskjuten-elefant.html
http://antikmonologen.blogspot.se/2013/08/uppsala-onlinekvalitetsauktion-avsager.html
http://antikmonologen.blogspot.se/2013/09/elefantdod-inte-elefantol-och-skandaler.html
http://antikmonologen.blogspot.se/2013/11/svensk-elefanthost.html
http://antikmonologen.blogspot.se/2014/05/sexfingers-jane-kommer-igen-nu-aldre.html

Källor:
http://www.skanesauktionsverk.se
http://www.ifaw.org/sites/default/files/IFAW-Wanted-Dead-or-Alive-Exposing-Online-Wildlife-Trade-2014.pdf

2 kommentarer:

 1. Den är alldeles förskräcklig denna tjuvjakt. Sorgligt att inte auktionshusen har högre moral än så här.

  För övrigt är din blogg otroligt bra och den behövs verkligen. Keep up the good work!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym.
   Jag håller med dig i allt du skriver och bugar för ditt smicker! Jag gör mitt bästa.
   Varma hälsningar,
   Nicklas

   Radera