fredag 6 juli 2012

Jag önskar alla mina läsare en riktigt fyndfylld och
Trevlig Sommar!
Soliga hälsningar
Nicklas Cederqvist
Cederqvist Antik & Vin

tisdag 3 juli 2012

Pluntky om flaggskeppsrabalder

Tog en kaffe med leksaksnestor Peter Pluntky (PP) på måndagen (2/7), för att få hans alldeles egna version av vad som hänt i stöket kring Antikrundan (AR) och hans tråkiga sorti ifrån densamma. Inte oväntat, har det varit svårt att undgå kvällspressens frosseri i rubriksättningar av mindre tilltalande sort, exempelvis "Pluntky förklarar krig mot SvT".
Telefonen gick varm hos "Pluntan"
Peter säger att hela debatten är förorsakad av ett stort missförstånd. Han har inte fått sparken från AR, eftersom han vid tiden för publicering av reklamfilmen för elektronikföretaget X, ej stod under kontrakt med Sveriges Television. Hela stormen rör det faktum att Pluntky deltog i en reklamfilm där han ger ett utlåtande om en handskriven skylt med texten "Rea" på, som "tyvärr totalt värdelös" och visst, -tillstår Peter, det ser ut som vore det antikrunda, särskilt pga rollen som tillfrågad "expert" framför kameralinsen. Ingenstans i filmen nämns dock uttrycket "antikrunda" eller liknande. Han understryker att han varken vill ha krig eller halshugga någon och konstaterar uppgivet att kvällspressen har en "förmåga att få till det lite för mycket".

Redan den 1 februari 2010 skrev Pluntky och tio andra experter ett brev till AR:s producent Pernilla Månsson Colt och hennes chef Micael Lekberg. I brevet togs det då senaste visade avsnittet (Sävsjö) upp som exempel och en uppspaltning av antal förekomster av -och inslag med- respektive expert redogjordes för. Dessutom diskuterades "Övrig kritik" och "Slutsummering" extensivt och allvarliga ifrågasättanden av upplägg och programutformning lades fram. Brevet avslutades med: "Du får inte misstycka, men vi fjärmar oss alltmer från originalversionen av programidén. För övrigt börjar A.R.Show sändas nästa vecka i TV8."  Peter vill inte, som han uttrycker det: "vara taskig mot sina kolleger" och låter därför noggrant bli att nämna de som skrev under vid namn.

     -Avsaknaden av dialog mellan Pernilla Månsson Colt och experterna har varit i det närmaste total under hennes tid som producent. Motsatt förhållande rådde med före detta producenten Maud Uppling, konstaterar Pluntky.

Eftersom svar eller lösningar på de uppmålade problemen helt uteblev, skrevs en variant på brevet från 2010, i juni 2012: Detta lades fram på ett möte i Stockholm den 1 juni 2012, sammankallat på uppmaning av PP. Under detta möte, där Månsson Colt och omkring femton av Rundans experter deltog, sa Pluntky "med konstpaus och emfas" att om han inte fick svar på de uppräknade problemen så ville Pluntky inte jobba vidare för AR. Svaret kom sju dagar senare i mailform: "AR befinner sig i ständig förändring och jag tänker inte svara på dina frågor..;" alltså inget om de uppräknade punkterna. -Det betyder solklart att jag sa upp mig vid mötet, eftersom kraven inte uppfylldes, avslutar Peter.

Brev två innehöll -precis som det förra- flagrant och rättfram kritik och såg i sin helhet (återigen utan namngivande av experter) ut som följer (två utelämnanden av N.C. med hänsyn till andra faktorer):
"Synpunkter på Antikrundan
En sammanfattning av ca 14 experters åsikter beträffande programmets utformning sammanställd av Peter Pluntky
Negativa företeelser i A.R.
Nojsandet i kön måste minimeras, om detta ska vara kvar bör experterna varieras
Irrelevanta inslag utan samband med Antikrundan
Anne L:s hembesök hos samlare utan expertens deltagande
Ickedeltagandet XXXXXX Antikmässa i Älvsjö
Onödigt långa inslag av ointressanta struntföremål
De ständiga avbrotten orsakar förlorat tempo och dålig rytm i programmet
Kändishysterin: Onödiga besök hos dessa utan att de äger intressanta samlingar
-Ett namngivet svenskt auktionshus- eventuella sponsring av A.R.(frågan har ställts externt)
Ursprungskonceptet från BBC har delvis förlorats
Vissa experter är osynliga (får ej deltaga)
Bra, bättre, bäst: En löjlig tävling som inte ger tittaren något av värde
Bättre växelspel programledaren visavi experten
Sammanfattning:
Total uppstramning
Flera värderingar
Inhämtning av experternas synpunkter vid klippningen."

Ofrånkomligen är AR ett av SvT:s flaggskepp och har tittarsiffror som andra kanalmoguler har återkommande heta drömmar om. Att ovanstående motsättningar kommer upp till ytan leder högst sannolikt till förändringar. Upprörda insändare har skrivits i bla Dagens Nyheter. Bloggare har tagit upp ämnet, -bland annat undertecknad (ex.vis: Vad jag önskar inte hade sagts i Antikrundan  http://antikmonologen.blogspot.se/2012/01/vad-jag-onskar-inte-hade-sagts-i.html ). Frågan är hur hårt SvT:s kvastar kommer att sopa, -och i vilka vrår och hörn?

En följddiskussion som logiskt uppstått är hur den SvT-kontrakterade får agera i eventuella sido-uppdrag. Nollacceptans har nämnts, vilket klingar oerhört ihåligt, utan att behöva rabbla upp exempel på "kommersiella snedsteg" en masse av mer eller mindre kända SvT-nunor, som får fortgå. Som jag tidigare påpekat i bloggen "Vadå värdering?" (http://antikmonologen.blogspot.se/2012/02/vada-vardering.html) är detta en central del av AR-problematiken: Att de som innehar expertens roll i Rundan faktiskt är och måste vara aktiva på den kommersiella scenen, för att bli/vara så kunniga som möjligt. Oinitierade kan tycka att det är oetiskt att en expert jobbar som antikhandlare eller för auktionshuset Y, för då kan ju vederbörande göra affär med föremål som värderas. -Detta är självklart strängeligen förbjudet i avtal signerade med SvT. Även detta "kringgås" i och för sig, vilket lätt noteras när Rundan i ett avsnitt värderar ett föremål, för att ett antal avsnitt senare säljas av ett auktionshus nära dig, där i och för sig experten som "upptäckte" föremålet inte får/bör(!?) arbeta. Men den svenska antikankdammen är liten och alla känner ofrånkomligen (till) alla.

Att Pluntky valde att delta i reklamfilmen gissar jag var ett medvetet val från en människa som inte trivdes längre, med något han tidigare har trivts alldeles oerhört med ("i 23 bast"). Hans inkorg är fylld med mail (drygt 320 st) som till 95% stöder hans åsikter och Peter har gjort något som man inte får göre i jante-Sverige, nämligen säga att han vågar/kan stå upp för sina åsikter, eftersom han är ekonomiskt oberoende, till skillnad från de övriga experterna, som har AR som viktig del av sin födkrok. Huvva- så får man väl inte göra i Sverige, -väl..?

Ge karl´n medalj, tänker jag i mitt stilla sinne. Men jag tänker det bara. Härligt med duktiga människor som har lite civilkurage. Balls, tror jag di kallar´t i Övvesa.

Fotnot:
Poängen med reklamfilmen som orsakat rabaldret är att Företaget X ska upphöra med de i elektronikbranschen årliga stora reorna, för att i stället ha pressade priser för jämnan, därav Pluntkys kommentar om reaskylten som "helt värdelös".

söndag 1 juli 2012

Nej förresten, sa tjuven

Ett konstgalleri på Madison Avenue i New York blev i förra veckan av med en originalmålning av Salvador Dali, prissatt till 150.000 dollar (c. 1 miljon Skr). En manlig besökare stoppade helt sonika blandtekniken (akvarell/tusch) av Dali i sin väska och gick därifrån. Allt skedde under övervakningkamera som spelade in stölden.
Känns han igen månne?
Var pojkvännen med stormönstrad kockskjorta i New York på "working holiday" i förra veckan? Betedde han sig aningen underligt hemkomstkvällen efter fredagsmyset? I så fall kan det förklara varför konstgalleriet i New York har fått målningen tillbakasänd i posten. Galleriet, Venus Over Manhattan Art Gallery -helt nyetablerat- fick i veckan ett e-mail med upplysning om att tavlan sänts tillbaka, bifogat var även ett så kallat "tracking number" med specifika försändelsefakta om paketet. Mycket riktigt så anlände tavlan i fredags från Europa och beslagtogs på flygplatsen. Man undersöker om det är originalmålningen eller en kopia som återbördats. Tjuven har inte ringats in.

Man undrar stillsamt om tavlan var för skrikig i kombination med tv-soffan eller om sambon fick huvudvärk av motivet? Vänligt att skicka tillbaka den under alla omständigheter. Skämt åsido tror jag inte möjligheten att det är ett PR-trick från konstgalleriets sida kan uteslutas heller. -Om så vore; vilket effektivt sätt att ge sitt galleri pressomnämnanden. Det heter ju att all reklam är god reklam. Inga kommentarer har kommit från galleriets ägare, Adam Lindemann, mångmiljonär tillika konstsamlare och radiomogul.

Sätter någon kaffet i vrångstrupen; månne känns tjuven igen..?
Cartel des Don Juan Tenorio från 1949
Källor:
http://artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=56248#.T_CcXPXhcYI

http://www.youthgoogly.com/cartel-des-don-juan-tenorio-salvador-dalis-painting-tactfully-stolen-from-ny-artgalley/1277