fredag 25 september 2015

Aktiebolaget Ruffel och Båg; SKAF, -en antikhandlarförening nära dig.

En lång och i det närmaste osannolik historia i Sveriges antikbransch har nått sitt klimax och fått klarhet, åtminstone tycker Pontus Silfverstolpe på webbsajten Barnebys . För icke insatta läsare rekommenderas länkar under fotnoter, nedan.

Pottskåpssäljare Thunér. Foto: Twitter
Pontus citerar i ett blogginlägg den 16 september ordföranden i Sveriges Konst- och Antikhandlareförening (SKAF) Erik Edelstam. Den sistnämnde skriver ett odaterat (publicerat runt den 15 september) inlägg på SKAF:s hemsida. Inläggets syfte är uppenbarligen att "rentvå" antikhandlaren Richard Thunér från anklagelser från många håll, om att ha sålt ett icke korrekt par pottskåp från rokoko-tid på Älvsjö Antikmässa vintern 2015. Det ena skåpet ska ha varit allt annat än original, utan tvärtom alltför fixat med senare snickerier och konstgjord patinering, bland annat påpekat av bloggen Sankt Olof.

Sålda i augusti 2013

Silfverstolpe skriver den 16 september: "Jag låter citera texten som lagts upp på SKAF, Sveriges Konst- och Antikhandlareförenings hemsida, i och med den okulära besiktning som nyligen gjorts av flera oberoende experter" (Antikmonologens understrykning).

Två av tre "oberoende" granskare, Markus Anderzon och Erik Edelstam. Foto:SKAF.
Oberoende granskare Nr Tre; Möbelkonservator Johan Ekström. Foto: Bukowskis.
De av herr Silfverstolpe så kallade oberoende experterna är Erik Edelstam, ordförande i nämnda SKAF, kollega och vän sedan många år till bland annat Richard Thunér; Markus Anderzon, "Expert på möbler och konsthantverk" på Stockholms Auktionsverk som sålde ifrågavarande pottskåp 2013 och har band till "alla" möbelkunder samt Johan Ekström, möbelkonservator åt sannolikt många av Sveriges största antikhandlare och även en av de som ingick i Kvalitetsjuryn för Älvsjö Antikmässa när skåpen visades, samt förment såldes. Dessa tre herrar är lika oberoende i sammanhanget som herr Silfverstolpe själv. Pontus ingick nämligen i juryn som utsåg Thunérs monter till Älvsjömässans bästa år 2015 och Silfverstolpe, likväl som hans hustru, sitter i SKAF.s styrelse. Inte särskilt oberoende alls med andra ord. Jag skulle rent utav kalla dem för beroende, snarare än o-beroende. Lite musik medan ni läser, kanske?


Förening för skuggfigurer?


SKAF:s oberoende(?) styrelse år 2015.

Objektiva experter omtalas i Aftonbladet den 15 juni 2015.

I sitt rättfärdigande av skåpen skriver Edelstam bland annat: "Jag vill understryka att det jag skriver nedan är en sammanställning av mina, Markus Anderzons och Johan Ekströms reflektioner och iakttagelser. De har också granskat denna text tillsammans med övriga medlemmar i styrelsen. Även Rickard Thunér har fått ta del av innehållet innan det nu blir offentligt". Jag vill då ödmjukt upplysa ordförande Edelstam om att Richard Thunér sitter i SKAF:s styrelse. Det tycks ha gått ordföranden förbi, enligt föregående sentenser.

SKAF:S utlåtande om "Pottskåp Nr 2": Skåp nr 2 består också i sin helhet av gammalt virke men är kompletterat. Bland annat har skivan blivit utbytt antingen i nutid eller vid ett tidigare tillfälle.
Virkets struktur skiljer sig väsentligt åt i skåp 1 och 2 vilket tyder på att de har tillverkats vid två olika tillfällen och alltså ursprungligen inte har varit ett par eller tillverkats för en och samma beställning.
Skåp nr 2 är kompletterat i sargkanterna och på sidostyckenas nedre profilering, sannolikt för att anpassa två snarlika skåp till ett par. Kompletteringarna i sin helhet är kvalitetsmässigt sämre gjorda än det övriga snickeriet.
Måleriet är senare och beslagen är överlag kompletterade och sannolikt är även gångjärnen utbytta på bägge skåpen.

Att Edelstam i sitt inlägg på SKAF:s hemsida de facto ursäktar sig för det som skett och utmålar "Pottskåp nr 2" som varandes allt annat än ett högklassigt rokokoskåp från 1760-tal i original, utan snarare en oerhört fixad -senare- antikvitet är intressant. Särskilt intressant när han som avslutning ändå godkänner skåpen som i huvudsak riktiga, allt medan han målar in sig i ett hörn av närmast okontrollerad svada: "Det kan ifrågasättas om skåpen höll kvalitet och skick för att ställas ut på den jurybedömda avdelningen på Antikmässan, dock är det inte frågan om en förfalskning. Det har hävdats från vissa håll att Kvalitetsgruppen på Antikmässan hade diskuterat skåpen med Thunérs innan mässan öppnade. Vi vill påtala att detta är felaktigt. Detta samtal ägde, olyckligtvis, inte rum överhuvudtaget. Hela denna historia belyser, med all önskvärd tydlighet, vikten av en korrekt och informativ varudeklaration av de föremål våra medlemmar säljer. Ju bättre vi som enskilda handlare blir på detta desto mer underlättar vi för Kvalitetsgruppen att genomföra sitt arbete på ett bra sätt. Det gör i sin tur att föreningen kan ställa tydligare krav på hur detta arbete ska gå till och hur det ska rapporteras och följas upp".

Inte endast i konungariket Danmark. Fel uppifrån och ner.

SKAF skriver bland annat på sin hemsida, under rubriken "Om SKAF":
Sveriges konst- och Antikhandlareförening ställer stora krav på sina medlemmar och borgar för att kunden kan känna sig trygg med sina köp. För att vara medlem i SKAF krävs att den sökande följer föreningens etiska regler, har gedigen föremålskunskap och håller hög kvalitetsnivå både vad gäller föremål och service. Om föreningen skriver man också på engelska: The Association makes(sic.) heavy demands on its members: articles offered for sale must be of high quality, but so too must standards of service and courtesy".

Anser ordförande Edelstam att ovanstående gäller för närvarande?

Hur jag än klickar runt på SKAF:s hemsida, så lyckas jag för övrigt inte hitta något om SKAF:s etiska regler. Jag antar därför att de är hemliga. Möjligen något motsägelsefullt att ha ett hemligt etiskt regelverk, men så måste det vara och det skulle ju faktiskt kunna förklara en hel del.

"Ledsen, din sökning gav inget resultat"- SKAF:s hemsida.

Att Pontus Silfverstolpe på sitt möjligen ibland något högtravande sätt utger sig för att vara den som avgör vad som är rätt och fel i Sveriges Antikbransch är inget nytt. Rekord i självgodhet torde följande i hans trilogi blogginlägg vara, som döpts till Sanning och konsekvens, del I-III. Utöver predikningar och tacktal till alla underbara kulturkunder skriver han avslutningsvis bland annat: Jag hoppas dock att vår bransch slipper de osakliga drev som förekommer alltför ofta i både dagstidningar, TV och i sociala medier, och att vi alla strävar mot att stå så nära sanningen som möjligt.

Osakligt drev? Foto: Karlströms Motor
Detta blir i sanning absurt, då herr Silfverstolpe ju utger sig för att vara den som vet vad som gäller och var skåpen skall stå (pardon the pun). Den debatt som har uppstått dels som kommentarer till Silfverstolpes/Barnebys blogginlägg samt även till St Olofs blogginlägg talar om hur känslorna gror, uti Svea rike. Att Silfverstolpe pratar om osakliga drev blir ju till ett löjeväckande pekoral. Pontus, som är krönikör i Sveriges numera enda existerande antiktidning, Antik & Auktion. (En tidning som på grund av skräck för upprörda annonsörer (läs: de svenska auktionshusen), aldrig vågar ifrågasätta några oegentligheter i hela antik- och auktionsbranschen, utan alltid vill vara "bekväm"). Pontus som känner allt och alla och har jobbat i många år på Bukowskis och Åmells Konsthandel och nu styr miljonskutan Barnebys "hoppas att vår bransch slipper de osakliga drev som förekommer alltför ofta...".

Snälla Pontus Silfverstolpe, vi är flera som är ytterst spända på din definition av begreppet "osaklig". Ett tips i all välmening är att inte stänga ner kommentarsmöjligheterna i din Barnebysblogg, när du gör anspråk på att komma med sanningar. Det blir liksom lätt dispyt om du kastar första stenen, men sedan säger att det inte ska kastas fler stenar. Av någon.
Osaklig drever? Illustration: Svenska Kennelklubben
Kudos, cojones, bollar, slå upp det, kära övriga 54 övriga medlemmar i SKAF; en palatsrevolution vore på plats. Ni är så många som säger samma sak; "...Vore det inte för den kraftiga rabatten på Älvsjömässehyran, så skulle jag inte vara medlem...". Dags att ta bladet ifrån mun? Som landet ligger, så har ett enda företag klivit av SKAF, på grund av pottskåpsaffären, Epok Antik med Sonia Nilsson och Kalle Möller vid rodret. Rakryggade handlare som lugnt och sakligt ifrågasatt SKAF:s icke-agerande i pottskåpsaffären.

I mitt stilla sinne undrar jag hur ni övriga 54 medlemmar resonerar. I och med att ni är kvar som betalande medlemmar, så sanktionerar ni styrelsens arbete och tycker att allt är frid och fröjd. Jag hör orden eka: "Kan vi ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015?" Ett rungande "JA" som svar? Sover ni gott om natten, bästa SKAF-medlemmar?

Att chefen för maktpoolen Antikrundan, Pernilla Månsson Colt (PMC) tar sina protegéer i försvar, utan att ens förstå problemställningen. DET är osakligt, Pontus Silfverstolpe. Pernillas pojkar plockar poäng. Allt medan Sonia Nilsson tycks ha straffats genom att ställas vid sidan om senaste inspelningsomgången av Antikrundan.

Att attribuera följande målning till Gunnar Brusewitz, vilket Bukowskis "experter" i Norrköping i gör- DET är osakligt, Pontus Silfverstolpe. Här snackar vi flagrant förfalskning av lägsta möjliga kvalitet. Något "experter" borde se på mer än armlängds avstånd, i dimma iförd ögonbindel. Norrköpings så kallade experter går från klarhet till klarhet. Månne kan Bukowskis skicka de konstansvariga på någon av Bukowskis alla kurser i höst. Av åtta kurstillfällen, så torde endast två vara av intresse: Introduktion, välkommen till auktionens värld samt möjligen även kursen Så fyndar du på Bukowskis Market!

Nr 710144, "Gunnar Brusewitz", akvarell, utrop 3.000 kr

Detalj: Bruserits? Av Bukowskis Market i Norrköping attribuerad till Gunnar Brusewitz.
Under måndagen den 28 september har den den av Bukowskis så kallade Brusewitz-målningen dragits tillbaka, av för Antikmonologen okänd anledning.

Har fantasispoven flugit till(-baka) till Hötorget?
Att skriva "nydragen el", på ett par antikpatinerade - dock nya- så kallade stallyktor/utomhusarmaturer, som Metropol gjorde i måndags- DET är osakligt Pontus Silfverstolpe. Implicit så säger "experten" som katalogiserat "Utomhusarmaturerna" att de är gamla, eftersom det står "nydragen jordad el" i ingressen till utropet. För fångst av bonde. Även kallat bondfångeri. Antikmonologen har skrivit extensivt om detta problem, se exempelvis Kass katalogisering Kolonn.

Men dylika ämnen skriver du inte om, Pontus Silfverstolpe. Jag undrar varför. Du läxar däremot upp "Osakliga drev i sociala medier". Jag undrar varför.


Frågorna i denna historia staplas likt isflak i Grönländska fjordar i juni. Högt och huller om buller, snabbt smältandes och okommenterade. Berättelsen som ska rentvå Thunér förtäljer att pottskåpen ska ha exporterats utomlands. Gjordes detta illegalt eller med erfoderligt exporttillstånd? Såldes skåpen överhuvudtaget? Varför har inte SKAF:s Cold Case-grupp undersökt de högupplösta bilder som finns av två skåpen som såldes på Auktionsverket hösten 2013? Dessa bilder har visats av St Olof för flera tillresta intresserade, varav flera högt aktade SKAF-medlemmar. Cold Case SKAF påpekar att det alls inte rör sig om ett genuint par pottskåp från 1760-talet och man skriver under den klickbara rubriken STYRELSENS GRANSKNING AV POTTSKÅPEN bland annat att "det kan ifrågasättas om skåpen höll kvalitet och skick för att ställas ut på den jurybedömda avdelningen på Antikmässan...". Diskrepansen mellan rubriken och den uttalade tremanna-granskningsgruppen är också udda. Det står de facto STYRELSENS granskning i rubriken, fast granskningsgruppen bestod av tre personer (varav endast en från styrelsen), alltså inte hela styrelsen. Att sedan hela styrelsen delges Cold Case-gruppens slutsatser är en annan sak. Sanktionerar alltså SKAF marknadsföring av kraftigt alternerade/ombyggda antikviter i sina "Fina" jurybedömda avdelningar på Sveriges tillika Skandinaviens främsta Antikmässor?

Vidare undrar vän av ordning varför mellanhänder nämns i försäljningar av pottskåpen? Varför nämns Napoleons Antik överhuvud taget? Det är ju ett barns mentalitet att inte stå för det man salufört, utan att dra in andra som någon typ av försvar eller förklaring.

Står man på den utan jämförelse absolut mest prestigefyllda lilla plätten inne i det kolossala köptempel som Älvsjö Antikmässa varje år utgör, störst i Skandinavien, så bör man ha torrt på fötterna, för att uttrycka det milt. Man är utvald av Mässan OCH SKAF att få hyra den Monter som är Nummer Ett innanför kassorna. Då ska inte heller ett pottskåps doft behöva anföras som ett argument för föremålets ålder. Något Cold Case-gruppen gjorde(!): "Skåpens färg är identisk, inte heller avviker lukt eller andra intryck av skåpens restaurering". Anser någon annan än Pontus Silfverstolpe i hela världen att SKAF:S Cold Case-grupp verkligen var oberoende? Pekoral var ordet för dagen. Hela affären ter sig absurd, i begreppets innersta bemärkelse. Självaste Lasse O'Månsson torde ha varit imponerad; en av Sveriges främsta absurdister och främjare av så kallad sjuk humor. Sketchen tar knappa tre minuter av ditt liv; dock får du förhoppningsvis större förståelse för SKAF:s "arbete" efter genomlyssning.

Alfred Ed. Neuman återuppstånden? Foto från Sveriges Radios hemsida.

Skall SKAF överleva och få tillbaka förlorat förtroende bör hela styrelsen avgå. Räfst och rättarting! Som läget nu är skrattar folk åt föreningen, eller snarare gråter. Hela pottskåpsaffären är grotesk. Hade Thunérs bett om ursäkt i februari så hade affären varit mer eller mindre glömd. Nu irriterar den alla som har mer än en bakpotatis på axlarna. Och nota bene, den skadar samtliga aktörer i hela antikbranschen. SKAF behöver en ordförande med rak rygg som står för sitt handslag och tittar folk i ögonen. Jag har ett förslag på person, men hon gick ur er förening innan frontalkrocken, så det kan nog bli svårt att få med henne på tåget igen.

Oberoende utredning av objektiva experter? -Jo, tjenamors..! Förtroendeskapande, SKAF? -Inte en millisekund. Ett löjeväckande pekoral och absurt spektakel.

Luktar ibland otroligt illa.

Fotnoter:
Dessa bloggar bör läsas för att uppnå god förförståelse i Pottskåpsaffären:
http://sanktolofs.blogspot.se/2015/02/antikmassan-alvsjo-2015-antikhandeln.html
http://antikmonologen.blogspot.se/2015/02/hitta-forfalskningarna-i-alvsjo-uttrade.html
http://antikmonologen.blogspot.se/2015/06/pottskapsaffar-genererar-toppavhopp-ur.html
 

Pekoral (från latinet pecus: boskap, fä) är en text som är allvarligt syftande, men som genom framförallt stilbrott eller att man använder felaktiga ord och uttryck, oavsiktligt får en komisk verkan. Pekoral återfinns oftast inom poesin, men även prosa och facklitteratur uppvisar exempel. (Wikipedia)
Det är aldrig fel att ta mycket betalt för en antikvitet, så länge föremålet är vad säljaren påstår att det är.

Källor:
http://issuu.com/bukowskis/docs/revue33/65

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article20970601.ab
https://www.bukowskismarket.com/sv/710144-gunnar-brusewitz-akvarell-signerad.
http://www.metropol.se/auktioner/varor/utomhusarmaturer_par_emaljskarm_nydragen_jordad_el/%7BB279982E-767B-4352-BD91-02EE8A09A47E%7D
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pekoral
https://sv.wikipedia.org/wiki/Korven_%28sketch%29

14 kommentarer:

 1. Don Martin är känd för sina serier i tidningen Mad och sitt mycket fantasifulla användande av onomatopoetiska ord ( ljudeffekter).
  Onomatopoetikon kommer av grekiskans ὀνοματοποιία (ὄνομα är "namn" och ποιέω är "jag gör"). Onomatopoetikon är ett begrepp inom lingvistik , retorik och poesi som beskriver ett ord som är ljudhärmande eller av ljudhärmande ursprung. Exempel på detta är "bom", "prassla", "krasch", "sörpla", "slafsa", "pang" och "prutt". ( fritt ur wikipedia).
  Alla dessa ljud passar in utmärkt på hela pottskåpsaffären. Eller hur ?
  "Mad man"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dear Mad Man.
   Jag kan bara hålla med dig i det du skriver. Tack för dina tankar!
   Mvh,
   Nicklas

   Radera
 2. Nicklas,
  Som vanligt precisa kommentarer och med en knivskarp insikt. En samling fisförnäma småpåvar med Silverstolpe i spetsen som gör allt för att hålla varandra om ryggen även om sanningen uppenbar. Från början var det en person som stod med foten i det så kallade klaveret - nu är det snart en helt symfoniorkester. Som låter fruktansvärt illa dessutom.
  Tyvärr verkar man inte heller förstå vad man själv skriver i den "så kallade" branschföreningen. Den ena grodan efter den andra publiceras - helt okritiskt. Historiskt, pyramidalt och amatörmässigt korkat.
  Att inte fler lämnat SKAF-skeppet är en gåta - men förhoppningsvis kommer det fler avhopp vad det lider.
  Och vad jag förstår så kommer det fler inlägg om historien av det mer amorösa slaget. Bäva månde de inblandade.

  Kör hårt

  "Handlaren"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hejsan Handlaren.
   Pyramidalt korkat och amatörmässigt.
   När tar dumheterna slut?
   Tack för dina rader.
   Mvh,
   Nicklas

   Radera
 3. Fortsättning följer...................hoppas jag verkligen!!!!!!!
  Madeleine Tigerschiöld/antikhandlare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Madeleine.
   Jo, men vad? Jag gissar att ett 50-tal SKAF:are är de som är mest nervösa över nästa drag...
   Mvh
   Nicklas

   Radera
 4. Hej Nicklas,
  Det är en mycket olycklig och absurd historia du beskriver som uppstått tack vare att en känd antikhandlarkollega medvetet valt att på två tunga antikmässor erbjuda "ren HPD" med beskrivningen att det skulle vara ett par genuina möbler från 1760-talet. Ett stort misstag som med enkla medel kunnat tillrättaläggas direkt vid det genanta avslöjandet. Till exempel : - Jag erkänner, jag har begått ett övertramp som jag ångrar. Förlåt mitt tvivelaktiga beteende. Det skall aldrig upprepas !
  Istället för att i februari bara beröra en enda antikhandlares heder har dennes krampaktiga försvar av sin falska marknadsföring istället liksom en stor rullande snöboll bäddat in och involverat ett större och större antal personer, företag, organisationer och media som med tafatta och ologiska metoder försökt dölja sanningen. Alla involverade sänks med sitt skyddande beteende av en uppenbar förfalskning ned till samma moraliska bottennivå som upphovsmannen. Helt plötsligt har inte bara Thuners Antikhandel förlorat sin heder utan även betydligt fler. Mycket olyckligt.
  Det absurda försvaret av förfalskningen tycker vi kan illustreras med HC Andersens saga om Kejsarens Nya Kläder. I sagan syr två skräddare nya kläder till kejsaren. De säger att de använder ett magiskt tyg som gör att mindre begåvade personer inte kan se det. I själva verket använder de inget tyg alls, men eftersom ingen vill framstå som mindre begåvad låtsas alla om att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken.
  Bokens sensmoral används ofta för att symbolisera hur människor anpassar sig till gruppen, även när det är uppenbart för dem själva att gruppen har fel. Att liksom det lilla oskuldsfulla barnet i sagan utbrista Kejsaren är naken! innebär att påpeka något som alla kan se men som ingen vågat säga. ( källa wikipedia).

  Med vänliga hälsningar

  Sonia och Kalle

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hejsan Sonia och Kalle.
   Jaa, som ni förstår så är jag enig med er i varje stavelse.
   Tack för att ni delar med er av era tankar.
   Jag längtar oerhört efter rejäl och hederlig ärlighet i denna soppa.
   Varma hälsningar,
   Nicklas

   Radera
 5. Vad sysslar Aftonbladet med? Två reportage i ämnet och när det senare visar sig att skåpet är förfalskat. Dödstyst??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej.
   En motiverad frågeställning. Du får fråga dem, bäste okände läsare!
   Mvh,
   Nicklas

   Radera
 6. SKAFs etiska regler - om existerande - verkar vara fluktuerande i
  allra högsta grad. En spade verkar inte alltid vara en spade . . . .
  Att dessutom ledningen med ordförande i spetsen inte verkar förstå vad
  dom själva skriver i sin senaste drapa om pottskåpsaffären på sin
  hemsida är direkt oroande och en utelämnad, men passande rubrik till peckoralet vore; "En dåres försvarstal".
  Här erkänner man utan omsvep att det ena skåpet är en förfalskning och
  sätter likt Pontus S på sin högtravande och "besserwisseraktiga" blogg på barnebys.se punkt för det hela.
  Thunér och SKAFs "oberoende" sanningskomission är enligt herrarna rentvådda och nu är det legio att på bästa marknadsplatser och med branschorganisation i
  ryggen, saluföra grovt tillfixade, manipulerade och ommålade möbler såsom högkvalitativa orginalobjekt från tiden. Beklagansvärt! Vad skulle t ex CINOA säga om detta? Jag bävar.
  Att sedan alla inblandade hålls om ryggen av både kollegor i SKAF, fackpress och mässarrangörer för tankarna till sydeuropeiska maffiametoder. Håll tyst och håll med om du vill vara med i klubben.

  Som tur är finns det krafter som inte ger upp i kampen för "räfst och rättarting" och de som bär vita hattar brukar gå segrande ur striden. Så även denna gång förhoppningsvis.

  AL

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej AL.
   Tack för dina tankar! Vi är eniga i allt du skriver.
   Sprid ordet.
   Mvh och trevlig helg,
   Nicklas

   Radera
  2. Patetiskt att Silverstolpe stänger ner kommentarsmöjligheterna till sin blogg om de s.k. pottskåpen. Tyder på ett stort mått av ryggradslöshet.
   Med tanke på graden av hög svansföring borde han kunna bemöta såväl sakliga som osakliga drev i frågan.
   Troligen har han sent om sider insett vad hans eget forum de facto officiellt kommit fram till och också gått ut med i sin "oberoende" pottskåpsutredning - nämligen att det ena skåpet är en förfalskning.

   Fortsättning följer i andra medier.

   "Evertebratforskaren"

   Radera
 7. När sociala medier har mer på fötterna än de granskande skribenter som "antikexpert" Silverstolpe skriver om så är det ytterst oroande. Problemet är är bl a att "skribenter", "experter", handlare och auktionshus håller varandra om ryggen och låter inte något ofördelaktigt passera.
  Ett granskande program i en kanal nära dig är på gång och jag tror att det snart kommer att bli rättarting i leden och många av de självutnmämnda experterna kommer att få det hett om öronen.

  Antikkännare - inte självutnämnd expert - som många utger sig för att vara . . . .

  SvaraRadera