måndag 27 februari 2012

Vem är konstnären, Bukowskis?

Har ni för avsikt att köpa er en målning utförd av Bruno Liljefors, så är det av flera anledningar svårt att veta om ni ska bjuda på 294964, hos Bukowskis Market i Norrköping... Hur man tänker när man sätter följande rubrik, är svårt, -för att inte säga omöjligt, att förstå:

294964. BRUNO LILJEFORS, tidigare tillskriven, olja på duk, monogramsign.

  •  
  • Eftersom det står Konstnär: Bruno Liljefors i faktarutan och Liljefors historia tas upp extensivt, så pekar allt utom rubriken i detta auktionsutrop på Bruno Liljefors som upphovsman. Efter ordet "Proveniens" står skrivet: Intygas a tergo av Gustaf Jaensson. Vad avses? -Vanligen avser proveniens ägarskap och inte attribuering. Och vem har målat tavlan, -egentligen? "Bruno Liljefors, tidigare tillskriven"?! Men nu är tavlan tillskriven vem då? Har man köpt en äkta Bruno Liljefors om man lägger högsta budet? Större (juridisk) ambivalens är svårfunnen på en auktionssida i kväll, den 27 feb 2012, i alla fall.

  • Källa:
  • http://www.bukowskismarket.com/items/294964-bruno-liljefors-tidigare-tillskriven-olja-pa-duk-monogramsign

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar