tisdag 4 juni 2013

Krick-kris på Auktionsverkets Kvalité...

Samma dag som undertecknad mail-ledes adresserade auktionshuset Bukowskis(Buk) vidrörande deras saluförda innovativa oljemålning "av Bruno Liljefors", föreställande "spov-kullor", skickade jag också ett mail till konkurrenten/kollegan Stockholms Auktionsverk (SAV). (Se Ornitologisk praktsensation på Bukowskis)
Praktplats för lågtflygande "Krickor flygande över skär, Bruno Liljefors" Nr 1885, på Stockholms Auktionsverk
Mailet till SAV gällde en oljemålning som haft imponerande tre titlar de senaste sex månaderna: "Kustlandskap med flygande änder", "Ejdrar flygande över skär" och senast (efter mitt mail) ändrad till "Krickor flygande över skär". Denna målning bjöds ut av auktionshuset Crafoords i Lund (-sedan 2009 ägt av Uppsala Auktionskammare) i nov/dec 2012. I Lund var utropet 45.000 kr, vilket också -intressant nog- blev slutpriset. Målningen är relativt stor, 114x171 cm, så det priset är lågt, vore det en monogramsignerad fågelmålning av Bruno Liljefors (BL). Det tyckte uppenbarligen också köparen i Lund, som därefter valde att lämna in den på SAV, för att tjäna en slant. Auktionsverkets nya värdering är 130-150.000 kr. Klubbad för 120.000 kr.
Ohemult dåligt målade vingförsedda varelser (detalj av Nr 1885)
Dock anser jag att denna målning är oriktig. Efter att ha granskat den minutiöst för ett par dagar sedan, påstår jag att fåglarna är målade av en av fåglar totalt oinsatt person. Detta ansåg jag för övrigt redan i november 2012, då jag också delgav Crafoord Auktioner mina åsikter i ett hövligt mail, vilket dessvärre lämnades obesvarat.

Däremot hade Chefsintendent Andreas Rydén på SAV vänligheten, -som alltid, att bemöta mina funderingar och åsikter, denna gång i två mailsvar. I dessa säger Andreas att vad jag påstår, att fåglarna skulle vara av annans hand, "är komplicerat". Vidare att tavlan är lyst med ultraviolett (UV) ljus och att man då inte kunde konstatera några skillnader mellan originalmålning och eventuellt senare adderat måleri. Väl så, men om additioner har tillkommit under 1940-1970- talet, så tror jag inte att det syns i UV-ljus. Jag har själv jobbat med UV-ljusgranskning på måleri, både på Sotheby´s och på Åmells Konsthandel och det är skillnad när en betydligt äldre målning granskas. Ponera exempelvis att tillagda ankor kom dit under tidigt 40-tal och att duken målades av Bruno under 30-talet...

Vidare påpekar Andreas också att en "...mycket kunnig person" påpekat att ejdrarna är krickor och inget annat. Den personen skulle jag gärna ta en pratstund med! Krickor har exempelvis inte oranga ben. Andreas Rydén påpekar också: "...att han sett många kvarlåtenskaper efter konstnärer och ofta överraskats över hur dåliga och avvikande vissa verk varit, många gånger hade säkert även vi dömt ut dessa som falska om vi inte känt till bakgrunden". Det sistnämnda anförs ofta som argument i diskussioner om avvikande konst.

Min åsikt är att de nedre 2/3-delarna av målningen de facto är utförd av Bruno Liljefors, medan fåglarna definitivt är en senare addition av för oss okänd "målare". Möjligen är himlen, havet och den monokromt brunfärgade klippan också av annan hand än BL. Dessutom hävdar jag bestämt att den alltför omsorgsfullt, -efterhärmande snarare än schvungfulla monogramsigneringen är av senare datum än 1939, då Bruno gick bort. Men det centrala är att jag och för övrigt också konstnären Lars Jonsson anser att de så kallade änderna/ejdrarna/krickorna absolut inte är målade av Bruno Liljefors.
Bernt Larsson? Birgit Lennartsson? (Detalj av Nr 1885)
Nämnas bör också att många av bloggens läsare torde tro att förfalskningar av just Bruno Liljefors är mycket vanligt förekommande, eftersom jag skrivit två krönikor i följd om detta ämne. Dessvärre är det så. Auktionshus, Antikrundan och konsthandlare ser relativt ofta tavlor som attribueras till just B.L. -Men, merparten av dessa är oftast enkelt avfärdade som mycket banalt utformade kopior/önsketänkande/bakluckeköp etc... Ofta kan tavlan ha gjorts av glad amatör som signerat något som liknar "Pingviner i solnedgång", med: Karl Svensson, Kop (-ia) Bruno Liljefors, där allt utom Bruno Liljefors målats över i ett senare skede. Först är målningen en ur juridiskt perspektiv olaglig företeelse att sälja vidare.
Här roterar Bruno om han beskylls för skär-krickor (Wikipedia-bild på BL:s gravvård, från Uppsala gamla kyrkogård)
Att man i fallet med leopard-ankorna med änglavingar ovan, väljer att i lång katalogutläggning babbla på om att målningen sannolikt är utförd i Bullerö-arkipelagen och i mer än tjugo rader skriver om allt från skärgård till Charlie Chaplin och Errol Flynn är  mindre snyggt. Detta förekommer ofta i auktionsbranschen, ibland med diverse sidhänvisningar till praktverk om konstnären eller föremålet. Ofta är historien/katalogtexten rent faktiskt irrelevant för ifrågavarande objekt. MEN, det ger en "air av upphöjdhet" åt föremålet, det hamnar "i spotlight på piedestal", så att säga; Ett rent sälj-pitchande. Även om det kan gälla ett föremål som endast är "snarlikt". Det sistnämnda är exempelvis även vanligt förekommande vad gäller kinesisk keramik, som ju svämmar över av "snarlika" objekt. Snarlikheten är ju liksom själva andemeningen med förfalskningar.
Äkta - dock osignerad- skiss av B. Liljefors, föreställande änder i högst varierande poser, i Nationalmusei ägo.
Jag har tillsammans med författaren och konstnären Lars Jonsson under ett antal år fört diskussioner med samtliga svenska större auktionshus. I dessa har vi försökt vara auktionshusen behjälpliga i att hålla åtminstone de mer uppenbara/flagranta förfalskningarna så långt från marknaden som möjligt. Detta arbete är -uppenbarligen- ideellt och mycket tidsödande, men eftersom vi förhoppningsvis besitter specialistkunskaper som möjligen inte alla konstintendenter har, så hoppas vi kunna hjälpa till i så vänligt och korrekt utbyte som möjligt.

Polisen försöker att hålla förfalskningar borta de också. Men som jag ser det så är de helt avhängiga att auktionshusen eller andra kontaktar dem, angående dubiösa föremål. De själva har inte möjlighet (eller ens specialistkunskap) att själva nosa upp förfalskningarna, annat än i mycket fåtaliga fall. De är också beroende av experter som agerar konsulter åt dem.

Ovanstående blyertsskiss föreställande cirka 16 änder i HELT olika kroppsställningar, har jag valt ur Nationalmuseums stora förråd, för att illustrera Bruno Liljefors helt enastående känsla för fåglarnas autentiska uppträdande. Många fågelskådare/ornitologer kallar det för jizz. Wikipedia skriver träffande: "Jizz är ett uttryck som används av fågelskådare världen över. Jizzen är en fågels storlek, form, rörelsemönster, flygsätt, beteende och liknande som gör att den "upplevs" som en viss art. I jizzen ingår alltså inte sådant som fjäderdräkt eller läte". Ovanstående "krickor" är så långt ifrån Brunos konstnärsskap, att det gör ont att titta på dem. De är förskräckligt dåligt målade, totalt okänsligt och inkorrekt utförda. Jämför med skissen ovan, som avbildar mer än 16 fåglar, summariskt och hastigt nedkastade på ett sätt, som bara en mycket naturinitierad och konstnärligt högtstående person är kapabel till. De två "krickorna" har lika mycket jizz som "flygande småfranska", som en bloggläsare/ornitolog uttryckte det om Buk:s spov-kullor.

Att bedöma (fågel eller djur-) måleri är ingen exakt vetenskap, utan rör sig ofta om fingerspitzengefühl, en magtraktskänsla. Att det för många kan vara svårt att bedöma djur eller fåglars riktighet är inget konstigt. Då finns det hjälp att tillgå, som tidigare påpekat.

Att Liljefors skulle ha signerat diskuterade målning med monogrammet B.L. anser jag befängt, precis lika befängt som att han skulle ha signerat "spov-kullorna" på Buk med fullt namn och årtal, enligt tidigare diskussion. En konstnär signerar ett arbete när det är färdigt och representativt för konstnären. -Inte förr. Konstnären har ofta en massa mer eller mindre oavslutade arbeten/skisser i sin ägo. Knackar liemannen på, så tar sterbhuset(dödsboet) hand om kvarvarande konst. Så skedde också med Brunos sterbhus. Uplands Enskilda Bank stämplade/vidimerade och signerade allt med en kvadratisk stämpel. Att det sedan kommit ut på marknaden gör att mindre seriösa aktörer lätt kan använda en eventuellt oavslutad/osignerad målning, för egen nyuppfunnen vinnings skull.
Otur! Signaturen är placerad mitt i en stor fläck..!? Nr 1809, utrop 30-40.000. Klubbad för 50.000 kr.
Ytterligare en fascinerande "Bruno Liljefors" på Stockholms Auktionsverks Kvalité är harstudien, Nr 1809. Ej av mig nämnd för Andreas, för jag har noterat den senare. Den skildrar tio poser av fälthare, också kallad tyskhare. Jag kommer inte ihåg att jag sett en enda tyskhare målad av Bruno, någonsin. Denna studie är signerad 1885 och känns helt atypisk för Bruno Liljefors oeuvre. Snarare känns det som ett habilt arbete av en tysk konstnär. Notera den stora fläcken precis på platsen för signaturen, som malplacerats mitt över målningens fåtaliga grässtrån..!
Konstig fläck just under och runt signaturen (Detalj av Nr 1809)
Food for thought, säger man på engelska.

Fotnot:
Lars Jonsson har ett livslångt specialintresse för Bruno Liljefors.

Källor:
http://www.crafoordauktioner.se/sv/auctions/results/auctionresult.html?a=425&s=liljefors

http://auktionsverket.se/auction/fine-arts/2013-06-04/1885-bruno-liljefors-ejdrar-flygande-over-skar/

http://emp-web-22.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspImage.link&sp=13&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=3&sp=3&sp=SdetailView&sp=60&sp=Sdetail&sp=3&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=0

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jizz

http://auktionsverket.se/auction/fine-arts/2013-06-04/1809-bruno-liljefors-harstudier/

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4lthare

8 kommentarer:

 1. Spännande och faktarikt resonemang om "krick-krisen"! Och when you mention it, visst ser de rätt taffliga ut, de där fåglarna.

  SvaraRadera
 2. Skicka ett mejl till Aftonbladets resp. Expressens redaktionschefer. Någon av dom borde nappa på att Bukowskis och Stadsauktionen säljer "Liljeforstavlor" med fåglar som inte finns.

  SvaraRadera
 3. Hej anonym.
  Det ligger inte i mitt intresse. De får nappa bäst de vill...
  Mvh,
  Nicklas

  SvaraRadera
 4. Mycket intressant och lärorik artikel. Visste inte att det fanns så mycket Liljefors-förfalskningar i omlopp.

  SvaraRadera
 5. Hur många experter behövs för att en bl ska bli äkta. köp vad som för dig är kvalitet och skit i signaturen så är problemet löst

  SvaraRadera
 6. Hej Rickard.
  Dessvärre håller jag inte alls med dig. Jag är i sammanhanget "expert" och drabbas inte av eventuella oriktigheter. De som drabbas är de som tror att auktionshusens alla föremål är 100% korrekt katalogiserade. Alla aktörer ska stå för det de gör och ta sitt ansvar. Om du köper en exklusiv, ett år gammal Volvo hos den mest etablerade bilhandlaren, så ska du kunna ta för givet att det bilhandlaren säger om bilen är totalt med sanningen överensstämmande. Det samma ska gälla för konst och konsthantverk, åtminstone efter respektive parts bästa förmåga. Branschens hela existens vilar på det du raljerar om, nämligen "signaturen" och kunskapen därom!
  Hälsningar,
  Nicklas

  SvaraRadera
 7. Hej Nicklas,

  det är skönt med människor som inte hundlikt jagar publicitet. Vi får emellertid hoppas att någon mångförslagen bloggläsare agnar en krok.

  SvaraRadera