tisdag 23 oktober 2012

Zweigbergk fokuserad

Under måndagskvällen sålde Bukowskis Anderssons samling, -stora delar av nedlagda Ekström-Muséet i Kalmar. 100 målningar och en hand-tryckpress ropades, med 29 återrop, varav tryckpressen märkt Refer department var ett. Svårt att förstå var varför just Jon-Ands handtryckpress fick hemligt utrop. Det "tricket" brukar användas främst för att skänka magiskt skimmer åt objekt och dessutom ge auktionshuset koll på vilka intressenter som förhoppningsvis ligger i köpkanalen. Möjligen var det ett försök att få något museum på kroken.
Hemligt utrop- Kontakta ansvarig avdelning
Återropsprocenten 29 får anses som hög beaktande kvalitén på måleriet, men som tidigare påpekat är det riktigt tuffa tider. Danska konstnärer gick märkbart sämre än övriga, exempelvis Holm, Bjerke-Petersén, Ortvad, Lohmann och Clausen. Tyngsta motgången blev dock Otte Skölds "Boulevardbanan" från 1915-16, med förväntningar kring miljonen, som ej fann köpare.

A propos ofunna köpare, så är det närmast komiskt hur olika auktionister behandlar återrop. Jag tror att auktionshus enligt lag verbalt måste konstatera huruvida eller inte ett konstverk "går tillbaka till säljaren", alltså inte får tillräckligt högt bud. Bukowskis förhållandevis nye VD Michael Storåkers svalde bara en extra gång något blev osålt, utan att påpeka återropet. Numera Överintendenten Carl Barkman däremot, i företaget sedan strax efter Dackefejden, sade "åter säljaren", men oftare orden "som föregående"- allt med en svårnoterad viskning...
Löberg, en särling med bacillskräck och stort skägg
Gunnar Löbergs kitschiga och utmanande färgkaskader gick som tåget, för mellan 75.000-145.000, den sköna pingvinen betingade 105 tusenlappar, utrop 40'-60'. Bo von Zweigbergks målningar -samtliga från 1921- gick ännu bättre och självporträttet jag tidigare höjt till skyarna klubbades för 310', -rekord som förutspått.
Bud i hemmets trygga vrå...
Var konsten hamnar är alltid svårt och känsligt att diskutera, men klart är att nuförtiden blir andelen köpare som sitter hemma med ett glas vin i ena handen och auktionen IRL i datorn bredvid sig -och möjlighet till bud-, allt större. Det finns för- och nackdelar med att närvara vid auktionstillfället. Många vill uppnå största möjliga diskretion, inte minst flera av de större handlarna, å andra sidan existerar också motsatsen, som på olika vis söker skrämma konkurrenter till budtystnad.
Rätt ackord för Lundström
 Kvällens enda miljonnotering -magisk nivå för auktionshus- blev abstrakta oljan "Ackord" av Knut Lundström från rätta perioden 1922-24, som klubbades för 1.350'. Agnes Cleves mer dynamiska vyer sålde också bra.
680.000 för Agnes Cleves "St: Eriksbron"
Flera frågor poppar upp: -En auktion efter det nedlagda Per Ekström-Muséet, men varför inte ett ord i katalogen om muséet och historien bakom nedläggningen och varför inte en enda Ekström utropad? -Var det sista gången vi fick njuta av dessa verk på någon generation, eller törs vi hoppas att flera av verken kan skådas på ett annat museum nära dig- snart? -Eller är det för mycket prestige och person (läs Andersson) i dessa konstverk för att ett stort modernt museum på en holme nära Bukowskis ska köpa in något härifrån? -Hoppas inte; mer Löberg och Zweigbergk åt folket!

Fotnot:
Samtliga priser är exklusive auktionshusets avgifter och påslag.
Länk:
http://www.bukowskis.com/news/329

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar