tisdag 1 december 2015

Z-Point Auktioner blåljuger; Dubiösa provenienser i Göteborg och Stockholm samt samtida konst.

Auktionshuset Z-Point Auktioner (ZP) försökte för ett par veckor sedan sälja en buddha-figurin daterad till Ming-perioden (1368-1644). Utropet var satt till 95.000 kronor. Enligt ZP:s hemsida bjöd någon 90.000 kronor, men ändå noterades den som osåld. Säljaren hade alltså ett bevakningspris som låg på över 95% av utropspriset. Att ha ett bevakningspris -alltså säljarens lägsta accepterade bud- över 80% är ytterst ovanligt i auktionsbranschen. För bäst förförståelse; se bloggen Bråttom Auctionet? Z-Point Auktioner -Your expert in Asian antiques -and on bilar.

Tillbakaropad av säljaren på 90.000-kronorsnivå, den 9 november 2015.

Hemsidan i n n a n Antikmonologens blogg publicerades. "Your expert in Asian antiques".

Varför ville inte säljaren acceptera budet på 90.000 kronor? Antikmonologen ringde upp VD Mikael Björkman, ägaren till ZP, tisdagen den 1 december.


Jag introducerar mig kort och vänligt och undrar om Mikael Björkman läst Antikmonologen, från den 6 november?
-Nej, det har jag inte.

Är det du, som är Z Points expert på orientaliskt konsthantverk och om inte, vem är det?
-Det är inte jag. Vi har inte någon fast anställd utan tar in konsulter utifrån.

Saxat från Z-Point Auktioners hemsida.

Hur kommer det sig att buddhan som fick bud på 90.000 kronor inte såldes?
-Säljaren hade en bevakning på 94.000, så den såldes inte.

Fick ZP in denna buddha till försäljning i höstas?
-Ja, för ett par månader sedan.

Hur kommer det sig då att Antikmonologen hittat två tidigare försäljningsförsök, i juli och september, för exakt denna buddha tidigare i år, som ZP genomfört via företaget Invaluable?
-Jaså, det hade jag glömt. Just det ja, så var det!!

Så du menar att du glömt dessa tidigare försäljningsförsök, som skett de senaste fyra månaderna, för ett föremål du blivit bjuden 90.000 kronor för?
-Ja, Jag kan inte ha allt i huvudet.

Tack för kommentarerna, Mikael, då vet jag var du står.
-Tack.

Denna buddhafigurin erbjöds till försäljning av ZP hos Invaluable i somras till en värdering som var mindre än tio procent av de 95.000 kronorna, nämligen 800 euro, så är det ju alldeles vansinnigt konstigt att inte ett bud på 90.000 kronor accepterades den 9 november 2015.Samma buddha den 24 juli 2015, då med utropspris 800-1500 euro. Hos Invaluable.

Att man inte lyckades sälja den hos Invaluable i juli blev uppenbart, då den återigen dök upp hos ZP den 19 september, med en något högre värdering, nämligen 1000-3000 euro. Dock såldes den inte. Skam den som ger sig. Men ändå räckte alltså inte 90.000 kronor som bud..?!

Nytt försäljningsförsök den 19 september hos ZP/Invaluable. Värdering 1.000-3.000 euro.


Jo, förresten. ZP har den 29 november totalt 54 utrop att erbjuda hugade spekulanter. Av dessa 54 är sex utrop katalogiserade som kinesiska. Av dessa är fem utrop katalogiserade som "Oidentifierad konstnär. Akvarell Kina 1900-tal". Det sjätte kinesiska utropet, nr 337491, ser ut som följer:Beskrivande katalogtext för detta utrop ser ut på följande vis:


Det ZP:s så kallade experter då har missat är att detta "PARTI PORSLIN, Kina" inbegriper ett par vaser tillverkade uteslutande i metall, närmare bestämt cloisonné. Till yttermera visso slinker ett helt okommenterat föremål med i utropet, tillika det största och definitivt äldsta objektet av alla på bilden; Ett stort fat med förvisso stiliserat orientaliserande dekor. En pikant detalj i sammanhanget är dock att fatet är europeiskt, mest sannolikt gjort i Storbritannien under 1800-talets sista fjärdedel. Fatet är illustrerat i tre av de åtta bilder som hör till utropet. Man har dessutom hoppat över att illustrera fyra av de åtta objekten annat än i gruppbild. Nämnt i förbifarten i all välmening ZP: Det står "Parti porslin, Kina", i rubriken. Då behöver ni inte upprepa "kinesisk" för varje objekt i beskrivande text.

Formler där pi uppträder. Illustration: Wikipedia

För övrigt är det faktum att man frånsett höjdmått på vaser och tekanna även anger föremålens diameter sannolikt banbrytande inte bara i svenska auktionshussammanhang, utan även i ett universellt perspektiv. Frågan är bara vilken diameter samt hur Z Point lyckades mäta dem. Troligen med hjälp av omkretsen på vidaste stället och den matematiska konstanten π. Inte säkert, men troligen.

Den europeiska tallriken såldes katalogiserad som kinesisk redan i somras, via Invaluable. Även då ingick de två cloisonnévaserna, också då omtalade som porslin.Hemsidans något mer modesta anslag,  e f t e r att Antikmonologens blogg publicerades. Har experten/experterna slutat?

Vad hände med "Your expert in Asian antiques"? Är denne eller dessa inte längre våra? Formuleringen är som påvisats ovan, historia; skärmdumpad sådan. Nu står det i stället "Vi handlar med asiatiskta (sic.) antikviteter". Den 6 november var cirka 25% av de då 112 utropen kinesiska, tre veckor senare är 9 % kinesiska. Inget av de 9% anser Antikmonologen dock vara antika.

Flaggad som såld för motsvarande knappa 9.000 kronor, den 24 juli 2015.

Listan med underligheter är extensiv vad anbelangar ZP. En liten tallrik som såldes till mer än tio gånger utropet den 10 november hade värderats till 5.000 kronor. Klubban föll på 55.000. Underligt nog, så låg exakt den tallriken också till försäljning hos Invaluable i somras. Då hade ZP värderat den till 50-80 euro ( knappa 500-800 kronor). Återigen endast 10% av novembervärderingen. Vän av ordning undrar samtidigt varför tallriken noterades som "SOLD, Realized Prize: €900", hos Invaluable den 24 juli 2015. Att det rör sig om samma tallrik är otvivelaktigt. Exempelvis kan idiosynkratiska glasyrmistor ses på fotringen, rakt till vänster om kalligrafin, i form av fyra närliggande olikformade bruna fläckar. 

Detalj av fotring samt kalligrafi, på tallriken hos Invaluable, juli 2015.Detalj av fotring samt kalligrafi, på tallriken hos ZP,  november 2015. Jämför de mörka fläckarnas placering på fotringen. Precis som att jämföra fingeravtryck.

Att Z Point Auktioner dels har sin försäljning på egen hemsida, dels hos Auctionet och till yttermera visso hos Invaluable får ses som udda och lägger ett dunkelt skimmer över försäljningarna. Vad jag förstår så torde Invaluable vara en tuff konkurrent till det svenska hårdsatsande Auctionet. Att Auctionet accepterar ZP:s tvåstols-sittande är underligt. Att sälja om föremål om och om igen med helt varierande värderingar/utropsnivåer ger ett alltigenom oseriöst intryck. Att det står "Sold" på en hemsida med en tilläggskommentar som "Unverified" ger ett ytterst oseriöst intryck. Unverified sale står det på i princip alla ZP:s försäljningar hos Invaluable. Vad är det som är overifierat och varför tillåter Invaluable detta? Inte ovärderligt Invaluable, snarare unforgivable.

Z-Point Auktioner- Part of Invaluable: The world´s premier auctions. Read all about it in Antikmonologen.


"Vi handlar med asiatiskta antikviteter". Det kunde lika gärna stå "Vi handlar med Fabergé-ägg och brittiska kronjuveler. Möjligen då med tillägget: Om de dyker upp i Borlänge och vi får förtroendet, så handlar vi gärna med dem. Z Point auktioner, vars slogan tills Antikmonologen lyfte på locket, var "Your expert in Asian antiques". Dagen efter att ZP ifrågasattes ändrade man slogan till "Vi handlar med asiatiska antikviteter". Sedermera visar det sig att "auktionshuset" inte har egna experter inom orientaliskt föremålsområde. Alls.

Anser ZP, Auctionet eller Invaluable att detta är seriösa och förtroendeskapande förfaranden? Tvärtom är de skandalösa. Flera av dem torde/borde vara straffbelagda. En del av svenska auktionshusmarknaden 2015. Take it or leave it.

Under hela hösten har Antikmonologen "emotsett" Z-point auktioners Kvalitetsauktion som har annonserats av auktionshuset på deras hemsida till den 18 december. Idag, den 10 december är alla kommentarer om kommande kvalitetsauktion helt borttagna från företagets hemsida. Om detta har att göra med Antikmonologens diverse avslöjanden om oegentligheter under hösten är okänt. Däremot noteras följande "klargörande påståenden" i stället på hemsidan:
Ok, vad bra! Gör inte auktionshus i och för sig oftast det?
Nähä, är det sant!? Brukar inte auktionshus generellt sett göra det?
Och vi skriver som vi gör.
--------------------------------------------------------


Göteborgs Auktionsverk (GbgA) valde i sin Höstkvalité att göra en orientalisk auktion med Kålle och Ada-tvist; "Peder Lamms orientaliska höjdpunkter". Vad Antikmonologen erfar så tillhörde inte (?) objekten herr Lamm, dock var urvalet tydligen hans. Ett 60-tal pjäser var utvalda/ upphöjda Lamm-föremål. Ett stort antal hade ålagts en möjligen långsökt formulerad tillika något invecklad proveniens (Thulin; se nedan, under fotnoter). Till yttermera visso hade alla utrop med denna så kallade proveniens bifogats två stycken käcka -vi är ju i Gbg- svartvita bilder föreställande en lägenhetsinteriör.
En av två bilder bifogade till samtliga objekt med Thulin-"proveniens".

Dock var inte ett enda av Thulin-föremålen bevisligen med på dessa bilder. Vilket heller i och för sig icke påstods från GbgA:s sida. Man tog helt enkelt med några mysiga bilder för att göra det hela mer plausibelt. -För vart och ett av objekten med Thulin-"proveniens".

Peder med vänner. Foto: Göteborgs Auktionsverk.

Objekt 346200, "Kina, 1600/1700-tal".
"En mycket ovanlig Buddhaskulptur (nr.346200, utropspris 20 000 kronor) slår mig med häpnad med sin rena, uppburna form och fina proportioner. Buddhan är kinesisk och förmodligen av 1600-talstillverkning. Huvudet är av skulpterat, vackert åldrat elfenben och kroppen av polykromt bemålat trä och stuck. Jag har aldrig sett något liknande!" (P. Lamm). Det hade inte den så kallade marknaden heller. Återrop.

Skänkte onekligen begreppet "antikpatinering" ett helt nytt ansikte.


Birgitta Rubin i Dagens Nyheter.

Att kalla denna för 1800-tal är tjänstefel. "Proveniens: Chang Shao Nan..."

Att kalla denna för 1800-tal är tjänstefel. "Proveniens: Chang Shao Nan..."

Att kalla denna för Ming är tjänstefel. "Proveniens
Svensk privatsamling. Inköpt i Jakarta på 1960-talet".

(Flera av) de angivna -av Göteborgs Auktionsverk- så kallade provenienserna är för den orientaliska avdelningen rätt och slätt ett dåligt skämt. Jag har sagt det tiotals gånger i skrift här i Antikmonologen: Man har som auktionshusanställd ett ansvar av att katalogisera föremål på ett så korrekt sätt som är möjligt. Dessvärre innebär detta också att den som tar emot ett föremål -eller en hel samling- måste ifrågasätta det som inlämnaren/dödsboet påstår. Allt som folk påstår är inte sant. Auktionshus ska ha personal som kan expertisera samt datera föremål mer än godtyckligt. Det är nämligen deras jobb och de får löneutbetalningar för det. -Vare sig du står vid inlämningsdisken eller är styrelseledamot och "ansikte utåt", som i ovanstående fall. Ordet Kvalitetsauktion skapar förväntningar. Infria dem!

Nästa Orientaliska specials ansikte utåt kunde annars kanske vara Fru Montazami? Hon går ju (också) hem i de flesta läger.
Fru Montazami (i Dagens Nyheter).

Slappa, arroganta eller direkt oriktiga katalogiseringar förstör hela föremålsområden och förgör dess fortsatta existens. Se exempelvis vad "Collection Müller-proveniensen" inneburit, som Stockholms Auktionsverk har underblåst sedan cirka 1970 och under senare år även Lauritz, på etnografika-marknaden i Sverige och även internationellt.(Enorm skandal under uppsegling på Lauritz, samt Lauritzgate- en praktskandal).

Marknaden för orientaliskt konsthantverk, framför allt kinesiskt, är redan i stor utsträckning förstörd. På grund av kortsiktigt tänkande -snabba pengar i plånboken- så säljer mindre seriösa eller allt igenom oseriösa aktörer, nytillverkat konsthantverk under förespegling att det är gammalt. De seriösa aktörerna drabbas ändå, eftersom skepsisen växer hos potentiella kunder, av många -tämligen uppenbara- anledningar.

--------------------------------------------------------
Bruun Rasmussen kritiseras kraftigt. Foto: Liveauctioneers
 
Bruun Rasmussen (BR) fick för sig att sälja elefantbetar i Köpenhamn, på sin höstkvalitetsauktion. De skulle de nog inte ha gjort, sett i retrospektiv. Många har efter detta tydligen svurit på att fortsatt ej handla hos det danska auktionshusgiganten. År 2012 drabbades BR av en citat: "shitstorm" i sociala medier, angående deras försök att sälja noshörningshorn. Detta lovade BR dyrt och heligt att upphöra med, vilket man också gjorde. Se Antikmonologen Bruun Rasmussen skadeskjuten elefant. Bruuns elefantminne tycks i sammanhanget tillintetgjort.

BR drog till slut tillbaka dessa 28 kilos elefantbetar från försäljning i förra veckan, värderade till cirka 20.000 euro. Gitte Seeberg, Generalsekreterare i danska Världsnaturfonden, WWF, kallade försäljningen ett moraliskt lågvattenmärke. Ett extremt viktigt faktum är i sammanhanget att dessa betar hade Citespapper i ordning. Trots detta blev danska medborgare oerhört upprörda och trots att nödvändigt pappersarbete fanns, så drog BR alltså tillbaka betarna från försäljning!

Bukowskis säljer elfenben. December 2015.

Bukowskis i Stockholm anser ändå elfenben vara okej att sälja. Utan kommentar om Cites erbjuder de nämligen utrop nr 59, fyra snusflaskor, om fyra delar. Lång och extensiv "proveniens"  ges, men inte ett ord bevisar att föremålen de facto är köpta före 1947. Inga bouppteckningar, inga fotografier och heller inga kvitton. Så länge en auktionshusanställd påstår att ett cites-listat föremål är antikt, så niger hela omgivningen -lagstiftarna likaså-, med mössan i hand. De fyra snusflaskorna inbringade 16.000 kr. Ni tog dryga 20% i avgifter av säljaren och lika mycket av köparen. I runda slängar tjänade ni sex och ett halvt tusen kronor. Var det värt det, Bukowskis?

Nästan hela antikbranschen håller för ögonen/öronen och munnen, eftersom de är medvetna om att exempelvis just elfenben är extremt tacksamt att antikpatinera. Att ett elfenbensföremål ser gammalt ut innebär inte att det behöver vara det. Punkt. Det så kallade antikundantaget utgör ett problem för jordens elefanter. Ett problem så stort att det kommer att leda till elefanternas utrotning inom en generation eller två. Varje kvart dödas en elefant illegalt. Varför ta in fyra inte garanterat tillräckligt gamla elfenbensföremål alls, Bukowskis? Shitstorm, Sverige?


WWF genomför i dagarna en stor påkostad kampanj för att försöka få folk att bli faddrar åt elefanter och noshörningar. De gör inte detta för skojs skull, utan som ett desperat försök att rädda dessa magnifika däggdjur. Bukowskis ropar de fyra snusflaskorna för 20.000-30.000 kronor. Någon har garanterat den dåliga smaken att köpa dem, mest troligt en kines. Varje elfenbensaffär underblåser fler affärer och fler intresserade dyker upp. De fyra snusflaskorna ger Bukowskis en inkomst på 4.000-7.000 kronor.

Illegalt dödad elefant. Foto: Baraza.wildlifedirect.org

Är det värt det, Anna-Karin Laurell, VD på Bukowskis? Är det verkligen värt det? Det kanske blir något att berätta för barnbarnen, hur ni bidrog till att utrota elefanterna från jordens yta. För fem tusenlappars skull. Tvi vale.

För en handfull dollar gör människan absurda saker.

---------------------------------------------------------

På många sätt känns 2015 som sent 1980-tal, vad gäller konst- och antikmarknaden. Man försöker både till höger och vänster underblåsa trender och tendenser för (framför allt) konstmarknaden. Back in the day  erbjöd konsortier andelar i konst för att tjäna ohemula pengar på fluffiga rosa moln under kort tid. Det gick väl sådär. Liknande erbjuds också 2015. Nya tankar och företag som alla cirklar runt det basala att köpa och sälja konst och konsthantverk.
C F Hill. Företaget. Bäst på att vara oberoende.
Den oväntade konstellationen Michael Elmenbeck (gammal diskjockey och reklammupp)/Anna-Karin Pusic (ex-intendent Bukowskis) och Michael Storåkers (ex-VD Bukowskis och reklammupp) är senaste stjärnskottet på detta inte alltid ljusa himlavalv. I stort mailutskick från Anna-Karins privata(!) mailadress erbjuder det nya företaget följande: "Fokus i företaget är att vara en oberoende kraft på konstmarknaden och erbjuda en hög servicegrad mot både köpare och säljare". Man har döpt firman till klämmiga C F Hill.
Alltså C F Hill. Inte klämmiga C F Hill.

Av alla företagsnamn så är nog detta ett av de mer udda jag hört. -Någonsin, någonstans. Hassangänget och 90-talsironin är kompis med C F Hill. Percy Nilegård och management by fear likaså. C F Hill. Att vara en oberoende kraft på konstmarknaden! I meddelanderutan i mailet som C F Hill skickat till Bukowskiskunder stod följande skrivet i versaler: "Välkommen till en ny aktör på konstscenen som aldrig går andra ärenden än dina". Beaktande att man antagligen skickat mailet till x antal tusen personer, så blir budskapet minst sagt haltande...

En fågel har också viskat att nuvarande VD för Bukowskis, Anna-Karin Laurell, inte är sprudlande glad på C F Hill. Företaget alltså. Någon av Pusic/Storåker (eller båda) verkar nämligen ha fått med sig Bukkans adressregister till nya firman "...som aldrig går andra ärenden än dina", i flyttkartongen från Arsenalsgatan?

Vilket är mest upprörande e g e n t l i g e n, Anna-Karin Laurell? Att ert adressregister "lånats" av ex-anställda eller att Bukowskis säljer elfenben som möjligen är olagligt, vilket i förlängningen leder till att fler elefanter tjuvskjuts?

---------------------------------------------------------

Steinsland Berliner. Interiör. Wintershow. Där alla var.

Galleri Steinsland Berliner invigde sin "Winter Show" på Bondegatan 70 i fredags, den 27 november. Dryga tio konstnärers samtidskonst i oerhört olika skepnader. Favorit blev ständigt aktuelle Jonas Liveröd med till synes fragila, lösryckta porslinstavlor som i ett töcken täckte väggen närmast vattenhålet, läs baren. Denna kväll tycktes dock inte galleriet besökas för konsten utan för att alla var där. Missa inte utställningen om ni har vägarna förbi Södermalm. Pågår till nionde januari.

Okända minglare framför Liveröds porslinstavlor.

För övrigt anser jag att Raif Badawi omgående skall friges.Fotnoter:
Den av Göteborgs Auktionsverk så kallade proveniensen för en stor del av deras orientaliska föremål:  "Proveniens: Familjen Thulin i Stockholm och senare Göteborg. Vissa föremål fanns i hemmet i Stockholm redan under 1800-talet då nuvarande ägarnas farfars far, Carl Gustaf Thulin (1845-1918) samlade på asiatiska antikviteter. Han var delägare till rederiet Nordström & Thulin. Farfar hette John Daniel Thulin och var gift med Elsa (född Sachs). Det är Elsa vi ser på bilderna i fotoalbumet. Bilderna visar hemmet på Bellmansgatan i Stockholm under 1940-talet. De flesta föremål är gåvor eller inköpta under resor i Asien under sent 1800-tal och fram i 1900-talet, främst i Kina".


Källor:
https://auctionet.com/sv/337523-staty-buddha-brons 
https://auctionet.com/sv/342911-tallrik-kina-porslin-motiv-av-drake
http://www.z-pointantik.com/images/Auktionslista20150919.pdf
http://www.invaluable.com/catalog/searchLots.cfm?scp=c&catalogRef=ORG8F92HYE&shw=200

http://www.invaluable.com/catalog/viewLot.cfm?lotRef=d9f400e81d&scp=c&ri=55
http://www.invaluable.com/auction-lot/div.-porslin-porcelain-collection,-chinese-33-c-7094a008ed
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pi
https://c1.liveauctioneers.com/top-news/auction-houses/protests-prompt-danish-auction-to-stop-ivory-sales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ACNlatestnews+%28Auction+Central+News+-+Latest+News%29
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/efter-kritik-bruun-rasmussen-stopper-salg-af-stoedtaender
https://www.bukowskis.com/sv/auctions/589/59-snusflaskor-fyra-stycken-elfenben-och-ben-qingdynastin-1644-1912?utm_source=auctions&utm_medium=www.barnebys.se&utm_content=klassiska-589&utm_campaign=barnebys

12 kommentarer:

 1. Breaking news!!! Är det inte Ruyi-staven som såldes på Göteborgs Auktionsverk, katalognummer 352322, som syns i dörröppningen på den svartvita gamla bilden!! Breaking news!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym.
   Till skillnad från mig, så uttalar du dig anonymt. Eftersom jag anar ett visst inslag av sarkasm i dina rader, så vill jag understryka att du inte tycks tillhöra de vassaste knivarna i din besticklåda. I ovanstående blogginlägg ifrågasatte jag Lamms användande av två svartvita bilder som proveniens i relation till redarfamiljen Thulin. I inget av alla de utrop som bilderna publicerats påstod Gbg:s Auktionsverk att erbjudet objekt fanns med på bild. INGET! Varför publicerade man då bilderna överhuvudtaget. man kunde lika gärna haft med bilder föreställande Gustaf den VI Adolf hållandes en av sina Sung-skålar på Stockholms Slott. -Precis lika relevant för försäljningen av de SÅ KALLADE Thulin-objekten.
   Med vänlig hälsning,
   Nicklas

   Radera
 2. Hej Nicklas. Alla antikt/konstaktörer borde göra en uppkörning hos Dig, innan man får
  legitimation. Sköter man sig inte sedan, enligt dina regler, förlorar man tillståndet.
  Enkelt uppfriskande och välgörande.
  Hälsar lars i Västerås.
  Keep up the good work !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Lars.
   Tack Lars. Det var ett -eeh- spännande tillika uppfriskande förslag. -Som möjligen inte skulle uppskattas överallt. Möjligen.
   Vi ska heller inte glömma att Sverige är fyllt av fantastiskt duktiga aktörer i konst- och auktionsbranschen. Men skämt åsido, så är det nog tvunget att hela antikbranschen stramas upp, så att inte pajasaktörer tillåts förstöra marknaden för alla. De seriösa måste få seriös respekt och seriöst utrymme att agera på.
   Tack för att du läser Antikmonologen! Sprid ordet!
   Varma hälsningar,
   Nicklas

   Radera
 3. Fin stamtavla, rätt familjenamn i lilla boken, oklanderliga stassar och rätt stuk på (snus)näsdukarna i bröstfickan kan INTE vara normerande för att få kalla sig själva experter i alla upptänkliga lägen i konst- och antikvärlden..
  Det måste bli någon form av räfst och rättarting i branschen. Men - nu skall man som Nicklas så riktigt skriver inte döma ut alla (Oscar Jacobsson eller Armanimuppar - skribentens anm). Det finns även välskräddade aktörer på marknaden som sköter sig oklanderligt och sitter inne med fantastiska kunskaper. Om än få!
  Anders L 1

  SvaraRadera
 4. Att kalla denna för 1800-tal är tjänstefel. "Proveniens: Chang Shao Nan..." Är det inte tjänstefel att inte kalla den något alls? Att kalla Peder Lamm för Herr Lamm är väldigt oartigt och brukas användas mot politiska motståndare! Kanske ser det lite extra dumt ut i detta fall. Det finns heller inte något auktionshus som kan katalogisera allt som de "kanske borde" men det ger ju incitamentet till en kunnig köpare att kunna göra fynd. Det är bara i teorin som marknaden kan bli perfekt. Hälsningar Lars Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lars Nilsson,
   Herr Lamm skulle nog känna sig väldigt tacksam och stolt över att bli kallad just "Herr Lamm" - i alla sammanhang utom möjligen i just detta.
   Beträffande katalogiseringen från Gbgs Auktionsverk så står följande att läsa på deras hemsida:
   "Våra erfarna föremålsexperter är förordnade av Västsvenska Handelskammaren att värdera konst, antikviteter . . .
   Kanske borde man leva upp till detta - alternativt katalogisera som "ingen aning - kanske Kina - kanske gammal" - då kan man fynda, utan att bli uppskörtad!
   Anders L #1

   Radera
  2. Bäste Herr Nilsson!
   Dina och mina åsikter vandrar på olika stigar. Att ge någon titeln "herr" är på min stig alls icke oartigt. Jag hyser åsikten att auktionshusanställda bör besitta basala kunskaper som täcker de vanligaste föremålsområdena. Dessutom bör inte ett auktionshus använda humbug eller ruffel och båg, för att locka kunder till köp. Om du, "Lars Nilsson", har läst mina cirka 180 blogginlägg, de senaste tre åren, så vet du följande: Jag eller andra initierade, är i n t e de som drabbas av auktionshusens mer ljusskygga arbetsmetoder. De som drabbas är i stället så kallade "vanliga" människor med en slant över till något vackert. När de förr eller senare får reda på att det de en gång köpte hos Auktionshuset var felkatalogiserat, så blir de brända/bittra och köper fortsättningsvis mycket hellre nya grejer, hos exempelvis Ikea. Jag har heller aldrig påstått att marknaden ska vara "perfekt", men konsekventa och medvetna felkatalogiseringar gör mig heligt förbannad. -Igår, idag och i morgon.
   Hälsningar,
   Nicklas

   Radera
 5. Hej! Jag tror inte alls att Göteborgs Auktionsverk har katalogiserat med tanke på att något är felaktigt men om du Nicklas anser det är felaktigt bör du delge din åsikt. Sedan är det alltid svårare att bedöma föremålen bara via bilder. Att inte kunna eller veta något är inte straffbart. En möjlighet att gå runt det hela kan vara att den som katalogiserar gör det med utgångspunkt från sin egen åsikt. Hälsningar Pelle

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Pelle.
   Till skillnad från dig, "Pelle", så lägger jag ut mina åsikter i Antikmonologen med mitt namn och min bidbyline. Det jag skriver om är sådant som jag har god eller mycket god uppfattning om -och kan. Du däremot, signerar ditt inlägg ovan helt anonymt med namnet "Pelle". "Pelle" kan vara korrekt, 2081 registrerade i Sverige i skrivande stund. "Pelle" kan också vara ett smeknamn för exempelvis Peder eller så kan det vara påhittat. Alla alternativen är helt ok. Vi lever ju i en demokrati, tack och lov! Men det utgör ändå en grundläggande skillnad i detta sammanhang mellan Nicklas Cederqvist/Antikmonologen och "Pelle". Förutsättningarna är olika. Det jag diskuterar i mina blogginlägg är ofta generella företeelser som är underliga eller felaktiga. Genom att sätta spotlighten på det som jag, genom ungefär 35 års erfarenhet och skolning i Sverige och utomlands, upplever som underligt eller fel, delar jag med mig underligheterna/felaktigheterna med läsarna av denna blogg. Denna bransch är helt igenom oreglerad, vilket i sig är uppseendeväckande. Jag har i närmare tvåhundra blogginlägg under snart fyra års tid kommenterat det jag anser varit värt att ta upp. Göteborgs Auktionsverks(GA)sätt att katalogisera Orientaliskt Konsthantverk anser jag vara under all kritik. Denna åsikt är jag villig att gå till domstol för att backa upp. -Try me, "Pelle"! GA har jag ävenledes ifrågasatt ett flertal gånger tidigare och tro mig, "Pelle", jag hade skrivit tiofalt fler blogginlägg om GA -hade jag bott närmare Gbg. Jag påstår med en dåres envishet, att alla auktionsverks skyldighet är att vara så professionella i sitt värv, som möjligt är. GA misslyckas på denna punkt, påstår jag, Nicklas Cederqvist, medan du "Pelle", har en annan uppfattning. Dina och mina åsikter skiljer sig diametralt åt på flera punkter. God Jul i alla fall, "Pelle"! Mvh Nicklas

   Radera
 6. Bäste Nicklas! Jag vet inte om vi har olika åsikt men det jag ville ha var DIN åsikt om de aktuella kinesiska prylarna som DU tyckte var kriminellt att beskriva som 1800-tal etc. HUR skulle du beskriva dem? Vad är fel? Möjligen skiljer vår åsikt om att Göteborgs auktionsverk skulle beskriva föremål MEDVETET fel. Det tror inte jag! Hälsningar Pelle

  SvaraRadera
 7. Hej Pelle.
  Googla "diametralt" är du snäll. Jag har INTE skrivit att Gbg:s auktionsverk MEDVETET beskrivit föremålen fel! Däremot har jag (mer eller mindre implicit) påstått att de katalogiserat föremålen fel. Högst sannolikt på grund av o k u n s k a p; något man absolut inte ska stöta på hos ett stort auktionshus. Det har jag ansett i många år och anser fortfarande. Tragiskt nog, så föreläser ifrågavarande auktionshus och ger kurser i ämnet. Groteskt och absurt, enligt mitt förmenande. Men, branschen är h e l t okontrollerad. (Se Z-Point Auktioner som skräck-exempel).
  Det jag anser vara tjänstefel är att kalla dessa föremål för "1800-tal", eftersom dessa föremål inte gjordes med detta utseende under 1800-talet. -Alls. 346198, den övre vasen, är en dålig sen 1900-tals förfalskning av en Qianlongvas som i sin tur är inspirerad av en 1400-tals Ming-vas.
  346197 är en vansinnig blandning av dekorer från många tidseror i Kina. Formen alluderar på en arkaisk bronsform, men som den ser ut har den inte tillverkats under 1800-talet. -Alls. Det är en mish-mash av stilar och former som bara en okunnig/ignorant skara keramiker och dekoratörer skulle göra under sent 1900-tal, för att dupera eventuella köpare. Nota bene; okunniga köpare finns det gott om (vilket komplicerar situationen för icke-initierade "förståsigpåare")!
  335943, fatet, är en sen 1900-tals/2000-talskopia som glänser helt fel. Glansdagrar och det de förmedlar är extremt viktigt för den som är i n i t i e r a d. Till yttermera visso stämmer inte bas/fotring med det "budskap" skålfatet skall signalera. Dekorens stela utförande är även det signifikativt för sent 1900-tal.
  Om du går in hos en Ferrari-handlare på fina gatan och utstrålar tjock plånbok, så går du inte runt senaste modellen tillsammans med deras duktigaste säljare och börjar sparka på däcken, för att verka kunnig.
  De som inte förstår hur mycket uppåt väggarna dessa så kallade katalogiseringar är, kan inte föremålsområdet Orientalisk keramik. Basta. Utropspriserna är oseriösa från början och slutpriserna indikerar mycket påtagligt att mina åsikter är korrekta. Bara för att man sett mycket orientalisk keramik, eller till och med rest till Kina och köpt keramik där - och kanske t.o.m. sålt i Sverige, så innebär inte detta att man "kan" kinesisk keramik. Särskilt inte om man bara köper nytillverkade kopior, men ändå lyckas få svenskt auktionshus att sälja dem som varandes "äkta vara", från Ming/Qing etcetera. Allt detta har jag skrivit extensivt om i mina snart 200 blogginlägg. Läs dem "Pelle", så kanske du förstår ämnet bättre.
  Med vänliga hälsningar, God Jul igen,
  Nicklas

  SvaraRadera