måndag 16 mars 2015

Vilken OLLE Hjortzberg, Metropol?

Antik- och konstmarknaden tas i accelererande takt över av auktionshus, både i Sverige och internationellt. Som Antikmonologen extensivt har diskuterat, har auktionshusen sedan 1980-talet skickligt tagit över allt större del av marknaden gällande försäljning av begagnade varor. Stryka på foten har då logiskt de aktörer tvingats göra som tidigare hade hand om den största delen av second-hand-marknaden, nämligen antik- och konsthandlarna.

Då tycker vän av ordning, exempelvis Antikmonologen, att auktionshusen borde ta det ansvar som rimligen åligger dem i egenskap av att vara just kommissionärer (mellanhänder).

Skall då ett stort auktionshus som Metropol i Stockholm sälja en oljemålning katalogiserad som följer?

Nr 9489531, "O Hjortzberg, Stockholmsmotiv, 1985"

O Hjortzberg skriver Metropol i katalogen. Inte Olle Hjortzberg. Varför, den är ju de facto signerad Olle Hjortzberg!? Riddarholmen från ovan av O Hjortzberg klubbades för 2.800 kronor (+avgifter).
Detalj av nr 9489531. Signerad Olle Hjortzberg 1985.
En möjligen pikant detalj i sammanhanget är att den kända och under sin levnad oerhört respekterade konstnären Olle Hjortzberg föddes år1872 och avled 1959. Olle Hjortzberg var inte endast en distingerad konstnär, utan agerade även som lärare och blev 1911 Professor på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Måndagen den sextonde mars ligger 101 oljemålningar ute till försäljning/påsyn hos Metropol. Endast två av de som har kända namn har sina förnamn förkortade till initialen. I båda fall "O" i stället för Olle. Nämligen har Metropol två oljemålningar till salu av Olle Hjortzberg. Förlåt! O. Hjortzberg. Metropol tar inte Olle i sin mun i dessa två fall. "Segelfartyg, O Hjortzberg" ser ut så här:

Nr 9489524, " Segelfartyg, O Hjortzberg, 1984". Denna utan (F), alltså Följerätt, av för Antikmonologen okänd anledning.

Detalj av nr 9489524. Signerad Olle Hjortzberg 1984.
O Hjortzberg skriver Metropol även om denna målning. Inte Olle Hjortzberg. Varför, den är ju också de facto signerad Olle Hjortzberg!? Segelfartyget såldes ej. Nytt försök görs en vecka senare, med sänkt utropspris.

Under rubriken Köpevillkor står följande under underrubriken FÖLJERÄTT/ DROIT DE SUITE på Metropols hemsida:
"Enligt lagen om upphovsrätt till konstnärliga verk utgår en avgift för vidareförsäljning av konstverk och brukskonst, vilka ej framställts i flera identiska exemplar. Avgiften utgår med 5% på föremål klubbade över 2200 kr (år 2014). Auktionsföremål som omfattas av avgiften är utmärkta med (F). Vidare skriver Metropol:
Följerätten garanterar att upphovsmannen eller dennes arvingar får ersättning vid försäljning av deras konstverk och vissa brukskonstverk. Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Läs mer om följerätten på bus.se
".

Vän av ordning undrar återigen stillsamt var exakt de 5% skall gå, på oljemålningen av "O.Hjortzberg"? Inte till Olles (1872-1959) efterlevande i alla fall.

Jag ringde till BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige och fick tala med Åsa Andersson, som kan det där med konstnärers upphovsrätt. Efter presentation inledde jag med att fråga om hon kände till om det fanns en Olle Hjortzberg aktiv under 1980-talet och fick ett skrattande nej till svar. Både Åsa Andersson på BUS och Antikmonologen har sökt efter tecken på att någon någonsin målat tavlor under namnet Olle Hjortzberg, efter den Olle Hjortzbergs bortgång 1959; helt utan framgång.

Vad tycker Metropols ägare, Salvatore Grimaldi, tro? Vad skulle herr Grimaldi säga om någon konkurrent började sälja cyklar under namnet B.ianchi? För i juridisk bemärkelse torde väl nämnda Hjortzberg-problematik röra sig om någon typ av varumärkesintrång? Minns en antikaffär i Stockholm som inte fick heta Antikea särskilt länge, innan jurister med mycket viktig -snusälskande- uppdragsgivare kom knackandes på dörren...
Salvatore Grimaldi bränner gummi. Foto: SvD
Att ovanstående två oljemålningar är utförda av någon tämligen medioker kopist ute i Svea rike är inget konstigt. Vederbörande har haft tillgång till ett flygfoto över Riddarholmen/Gamla Stan och även till ett klassiskt motiv av segelfartyg på stormigt hav. Därefter har kopisten eller någon annan nasare gått till en loppmarknad eller slängt in sina målningar i bakluckan på en troligen dåligt amorterad bil.

Förr eller senare kommer en godtrogen person -hemska tanke- och lyssnar till nasarens svada om det fina "Stockholmsmotivet" eller "Stormskeppet": Det är ju en fantastisk målning! Otrolig kvalité! Äkta oljemålning på duk! Dyra grejer! Vadå? Ja det är KLART att det är en OLLE HJORTZBERG! De ser ju varje MÄNSCHA!!! Va? Om han målade på det viset? Om han levde då? Seså lilla tanten, det börjar mörkna nu och jag måste vidare i dagens text, som prästen sa! Ja har fru o ongar hemma o fö´, fstår lilla frun! Tillfället är unikt och jag slänger igen bakluckan om dunte köööper NU lilla sööta frun!! Tavlorna köster 19.500 styck, men eftersom frun verkar så go, så ska hon få dom för 5.000 sammanlagt. Men det är BRÅTTOM!

Tjoff och pang och vroom iväg med bilen. Där stod lilla fru Nilsson med Riddarholmen under armen, i Sibbarp och tänkte på Hjortzbergs fantastiska blomsterstilleben, för en sisådär 25 år sedan. Utan kvitto eller uppgifter om säljaren. Inte ens registreringsnumret kunde hon ta på bilen, för han körde ju så det yrde damm längs med HELA Storgatan. Men hon var fortfarande varm i hela kroppen av det hårda och ganska så svettiga handslaget. Nasaren gjorde ju per definition inget olagligt. Han sålde en tavla som var signerad Olle Hjortzberg, 1985. Då var ju den "riktige" Hjortzberg sedan länge del av Stockholmsmyllan. Något fru Nilsson hade dålig koll på. Besparingarna gick ju till ett verk av den som hade målat så vackra blomster, som hon hade sett i Antikrundan. Nu skulle minsann grannkärringen bli tyst. En riktig Hjortzberg. Och SÅ billigt. Fast just det visste ju inte grannkärringen.

Att sedan signaturen är hittepå tvivlar ingen initierad över. Den kan till och med ha tillkommit senare. Nasaren hade nämligen inga som helst skrupler och kunde lika gärna ha sålt sin gamla mor för en spottstyver. Han var -och är- trygg i förvissningen om att någon stackare skulle falla för hans säljtaktik. Det var ju ändå en Olle Hjortzberg. Så att säga.

Visst ja, Stockholmsmotivet på Metropol av "O Hjortzberg" är redan sålt. Igen, får vi anta. Lägsta möjliga bud är 2.600 och någon har bjudit 2.800 kronor. Tror ni det är en kännare av den riktige Olle Hjortzbergs konst som lagt det budet? Icke. Sucker kallas kunden på engelska. Torsk är en adekvat fiskassociation i sammanhanget.
Spinner ett par extra varv i sin grav? Foto: Wikipedia
Att sedan stora auktionshus låter dessa konstiga verk, inte konstverk, leva vidare och frodas är pinsamt och ytterst oprofessionellt. Om en månad eller om några år kommer ytterligare en fru (eller herr) Nilsson att hugga på kroken, när det är bråttom och priset är alldeles för lågt. Ytterligare en affär i det Antikmonologen kallar för antik-phishing. Vare sig det är en kinesisk vas, oljemålning eller stallyktor på en antikmässa/ hos ett auktionshus eller på Stora Loppisen på Torget. Den siste godtrogne har inte fötts ännu. Jag vägrar skriva "tyvärr" i föregående mening. Ansvaret vilar i detta fall tungt på säljarna. Köparna litar i närmast absolut utsträckning på säljarna och så skall det vara.

Förresten, glömde jag nämna att Metropol har ytterligare en O Hjortzberg till salu i dagens auktion? Förlåt, fel! Här väljer Metropol att skriva ut h e l a namnet: Olle Hjortzberg. Till yttermera visso skriver man här också ut levnadsåren för konstnären. Något man konstigt nog däremot valde bort som alternativ för oljemålningarna ovan. Riddarhuset klubbades för 100 kronor.

Nr 9489512, utan (F), alltså följerätt.

Detalj av nr 9489512. Signerad Olle Hjortzberg 1916.
Tycker man på Metropol att man gör lite, lite mindre fel om man skriver O Hjortzberg i stället för Olle Hjortzberg samt utelämnar levnadsåren efter konstnärsnamnet? Då vill jag upplysa er om att det blir inte ett jota mindre fel. Förfaringssättet är högst oseriöst och leder till att mindre kunniga köpare gör bort sig och får betala mer än de borde. Vare sig det gäller kinesiskt porslin, oljemåleri eller annat. Vore det inte bättre om Metropol i klartext skrev att de inte tror att det rör sig om originalverk av den kände Olle Hjortzberg? Kutym i branschen är att skriva "stil" om (möbel-)kopia, följare av (Rembrandt (exempelvis)) etcetera. I detta fall med två oljor av "Olle Hjortzberg" daterade "fel", så hade det varit snyggt och korrekt att skriva något om att det inte är verk av den numer bortgångne konstprofessorn/ mycket erkända konstnären. I stället för man in verken i en gråbrun sörja av otydligheter. En kökkenmödding av outtalade halvlögner, men man kan ändå hävda att man inte gjort något fel, ur rent juridiskt perspektiv.

I april 2014 skrev jag följande i bloggen Konstig konst i Norrköping, som också handlade om icke korrekt olja av Olle Hjortzberg : 
"Så fort ett föremål utlyses till försäljning av ett större auktionshus, får det per automatik "ett godkännande" för i princip all framtid, enligt en förvisso haltande logik, som jag diskuterat extensivt i tidigare bloggar. Detta vare sig det rör sig om Bruno Liljefors, kinesiskt porslin eller vad-vet-jag. Förr eller senare måste (nya) ägare till konst eller antikviteter som från början var falsarier upplysas om att deras ärvda/inköpta/hittade etcetera föremål inte är vad det utges för att vara".

Det är först när försäljningen ifrågasätts eller vill ångras, som problemen tornar upp sig. Då kommer sanningen som en slägga nerdimpandes för den tills nu godtrogne köparen. Auktionshusen har generellt sett gemene mans förtroende. Jobba på att det fortsätter. Allt fuffens och alla otydligheter måste bort från h e l a branschen. Annars står alla aktörer till slut med skägget i brevlådan och grenen vi satt på liggandes under oss nyligen genomsågad, omgivna av inredningsdetaljer inköpta hos Den Stora Möbeljätten eller på www.nytillverkatavbarniasientillingapengarallsivärdelösamaterialsomförstörnaturenochalltruntden.com.

Skynda att fynda. I kväll på ett auktionshus nära dig. För fångst av godtrogen lantbrukare, även kallat bondfångeri. Inte bara i Sibbarp.

Så här ser de numer korrigerade katalogiseringarna ut, den 19 mars 2015:
Hans Olof Hjorts(!)berg; Välkommen till auktionsvärlden!
Att döma av Operative Chefens Jani Anderssons formuleringar (se nedanstående kommentarsdel), så såldes Stockholmsmotivet, men har ångrats av köparen. Därför ligger den och även Skeppet (som återropades vid första försäljningstillfället) åter ute till försäljning.
Hans Olof Hjorts(!)berg; Välkommen till auktionsvärlden!

------------------------------------------------------------------

Beröm till auktionshuset Kolonn helt a propos ovanstående:
Numer ärligt katalogiserade lyktor på Kolonn.

För nästan exakt två år sedan sade man implicit på Kolonn att ett par helt snarlika lyktor var antika. Nu är de, efter Antikmonologens skriverier, trots beskrivningen "rostanlupna" enligt Kolonn 2000-tal! Bra Kolonn! Se bloggen Kass katalogisering Kolonn.


Källor:
http://www.metropol.se/auktioner/varor/oljemalning_o_hjortzberg_stockholmsmotiv/%7BF97725D0-B173-484F-B3E8-6275EDF49F60%7D
http://www.metropol.se/auktioner/varor/oljemalning_segelfartyg_o_hjortzberg/%7B06BC7C1C-ABB7-47FA-8149-66882928F07E%7D
http://www.metropol.se/auktioner/varor/etsning_olle_hjortzberg_riddarhuset/%7BD36CBD82-A5A4-49A9-BB59-DEEB41E4A628%7D

21 kommentarer:

 1. Yepp, herr Grimaldi eller Herr Yani, vad sägs?????????????????????????
  Undrar antikhandlare Madeleine Tigerschiöld som stöttar Nicklas Cederqvist till 100% i sin kritik och konstaterande

  SvaraRadera
 2. Att notera; för att kommentera utan googlekonto, välj "anonymt" innan ni skriver kommentaren. För övrigt ett mycket bra inlägg som alltid.

  SvaraRadera
 3. En eloge till dig som skriver både intressanta inlägg och med roligt språk. Jag är amatör i mitt antikintresse och lär mig mycket!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäste Anonym!
   Tack för berömmet, det går hem.
   Varma hälsningar,
   Nicklas

   Radera
 4. Minst sagt upprörande att Metropol nedlåter sig till detta! Verkligen MYCKET olustigt! Tack för att du uppmärksammar! Hälsn. Agneta

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Agneta.
   Tack för dina tankar!
   Mvh,
   Nicklas

   Radera
 5. Bäste Nicklas och ärade läsare av Monologen.
  Angående den diskussion som förts här på bloggen vill vi härmed anföra följande: det torde stå var och en klart att de målningar som diskusterats här, och som alltså är signerade på 1980-talet, omöjligen kan vara målade av konstnären Gustaf Olof (Olle) Hjortzberg då denne dog 1959. (Sådana tavlor benämns för övrigt "Olle Hjortzberg (1872-1959)" i katalogtexten på våra auktioner. Vem är då upphovsmannen bakom de så omdiskuterade tavlorna? Ett spöke? En namnsnyltare, som det antyds? En förfalskare?
  Nåväl, enligt våra uppgifter heter-hette upphovsmannen bakom verken Hans Olof (Olle) Hjortsberg och levde under åren 1906-1990. Frid över hans minne. Varför Olle valde att kalla sig, och/eller, signera Hjortzberg med Z är mer kunskap än vi besitter, men sådant är samtidigt inte ovanligt.
  Kunde vi förtydligat att den Olle Hjortzberg som signerade sina verk 1984 och 1985 inte var den Olle Hjortzberg som dog 1959. Ja, absolut, vi har kompletterat den informationen. Borde vi ha blivit tillfrågade innan detta onyanserade blogginlägg publicerades? Absolut. Skärpning Nicklas, bättre kan du!

  Med vänlig hälsning
  Jani Andersson, Metropol Auktioner


  SvaraRadera
 6. Bäste Jani.

  Tack för ditt svar, -ert snarare, eftersom du skriver "vi" ovan och tack även för ditt mail som jag fick ungefär samtidigt. Jag publicerade din ovanstående kommentar så fort jag kunde. Dock ber jag att få inleda med att citera din inledande sentens ur mailet till mig, eftersom det är behäftat med ett stort fel; "Bäste Nicklas, jag har stor respekt för dig, vilket gjort mig lite förvånad när jag ser att du låtit dig nyttig åt en köpare som velat (och givetvis får) backa sitt köp".

  Detta skrev du idag, onsdag. Detta påstående är direkt felaktigt. Jag publicerade ovanstående blogg flera timmar i n n a n er senaste måndags-auktion ägde rum. Att jag skrev om era tre verk av "Olle Hjortzberg", var helt MITT och ingen annans initiativ. Jag har alltså agerat på helt egen hand och inte "låtit mig nyttig" åt någon annan före, under eller efter diskuterade auktion.

  Ponera att det fanns en "Hans Olof (Olle) Hjortsberg" som medvetet valde att stava sitt efternamn fel(!), så vill jag ändå hävda att frågetecknen kring er katalogisering var för många. Jag hade för övrigt nämnt den möjligheten och också frågat kvinnan på BUS om detta.

  Kunde ni ha förtydligat att det inte var den "kände" Hjortzberg frågar du -och svarar själv "ja absolut", i både mail och bloggsvar. En amerikansk advokat hade sagt "I rest my case" där. Det var ju de facto hela poängen med bloggen och du, Operativ Chef på Metropol, ger mig helt och fullt rätt i den poängen. Du berättar till och med att ni ändrat på den som fortfarande ligger ute till salu. Och oj vilken förändring det blev!

  Att du uttrycker önskemål om att jag borde ha frågat er innan detta "onyanserade blogginlägg publicerades" finner jag i allra högsta grad häpnadsväckande. I Sverige har vi ingen ifrågasättande press/journalistik inom området antikt. Punkt. Möjligen då med undantag för ett par bloggare. Den numera enda facktidningen och deras oftast(?) frilansare till skribenter slår bugandes hakan i golvet när de kommer innanför ett par auktionshusväggar. Alla tassar runt och ingen vill uppröra eller beröra för mycket. Då kan man nämligen tappa annonsörer. De viktigaste annonsörerna är såklart auktionshusen. Det ska slickas uppåt. I n g e t ont om journalisterna- de är av situationen låsta till händer och fötter.

  Vänligen se fortsättning NEDAN, i ytterligare mailsvar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fortsättning på svar till Jani från Nicklas:

   När någon aktör gör ett enstaka fel så skriver jag inte om det. Ser jag däremot konsekvens i felaktigheter, medvetet underliga beteenden eller liknande hos större aktörer så skriver jag om det. Jag vet de facto att flera auktionshus har använt mina bloggar som instrument för att få till förändringar. Metropol däribland?

   Att jag med mössan i hand skulle komma och knacka på och fråga om lov att kritisera högvälborne Direktören är ju med förlov sagt absurt, bäste Jani. (Här bör dock påpekas att jag ett fåtal gånger har kontaktat ansvarig intendent innan bloggpublicering, bland annat vidrörande det jag ansåg vara felaktigt katalogiserade målningar av Bruno Liljefors).

   Kanske bredde jag på för mycket om lilla Fru Nilsson, blev det möjligen för "onyanserat", som du påstår Jani? NEJ, jag vill med en dåres envishet stå fast vid att det var påkallat för att illustrera problemen i branschen, inte bara hos Metropol. Exempelvis problemen med laissez faire-andan, problemen med alldeles för vagt katalogiserad kinesisk keramik, problemen med felaktigt eller bristfälligt använd auktionshusterminologi etc, etc...

   Det branschen glömmer i jakten på nästa krona är att allt som är felaktigt/bristfälligt katalogiserat en dag kommer att slå tillbaka på inte bara den som sålde föremålet, utan hela branschen. En felaktigt beskriven "vas, Kina, utrop 3.000 kr", som köparen innerligen trodde var just precis det den s å g ut att vara och som klubbades för 2.400 + avgifter konstateras av mig eller annan kännare vara en bra kopia gjord i förra veckan i Jingdezhen, värd i bästa fall ett par hundringar. Säljaren OCH auktionshuset skrattar hela vägen till banken, som det heter, för säljaren har oftast ett s t o r t lager och om auktionshuset får drygt 20% av både köpare och säljare för varje föremål, så blir många bäckar små till en ganska så stor å. Alla nöjda och glada? Nej, just det. Det var ju tanten Nilsson. Hon gick bort. Barnen ska dela på hennes surt förvärvade kinesiska föremål och hennes "Hjortzberg". Barn och barnbarn har alltid varit så imponerade av farmors kunskaper och ska nu hävda sina rättmätiga arv. Behöver jag utveckla det mer? Inte?

   Jag har alltid sett dig som en hedersman Jani. Vi har haft en rak och konstruktiv dialog. Därför hoppas jag att jag även efter denna blogg och dessa rader ska kunna ha business på Metropol utan särbehandling åt något håll. Jag väljer till yttermera visso i n t e att avsluta med: Skärpning Jani, bättre kan DU, utan i stället: Hoppas vi ses snart, det ser jag fram emot!

   Varma och engagerade hälsningar,

   Nicklas

   Radera
  2. ”När någon aktör gör ett enstaka fel så skriver jag inte om det. Ser jag däremot konsekvens i felaktigheter, medvetet underliga beteenden eller liknande hos större aktörer så skriver jag om det.” Metropol gjorde inget fel men försökte skilja konstnärerna åt. Den ”gamle” Hjortzberg hette förövrigt Olof men skrev senare Olle. Antagligen lättare att signera Olle?
   Man visste inte födelse datan för den senare Hjortzberg men bemödade sig med att ta reda på det.
   ”Jag vet de facto att flera auktionshus har använt mina bloggar som instrument för att få till förändringar. Metropol däribland”. Där får du allt ge fakta och inte bara kasta ur dig påståenden om du nu ska blir trovärdig.
   Låt vara att du kallas Antikmonologen men jag har hört på stan att du censurerar bland svaren. Det kan du bara svara på själv om det stämmer?

   Radera
  3. Hej Anonym.

   Du läser Antikmonologen som Fan läser bibeln. Då kan det ju i och för sig bli lite roligare, möjligen?! Du skriver bland annat "Metropol gjorde inget fel men försökte skilja konstnärerna åt". Eeh, nej, bäste Anonym, så var det ju inte! Om du läser vad Metropols näst högste(?) höns, Operative Chefen Jani Andersson, skriver ovan i sin kommentar, så ser du att han skrev: "Kunde vi förtydligat att den Olle Hjortzberg som signerade sina verk 1984 och 1985 inte var den Olle Hjortzberg som dog 1959(?). Ja, absolut, vi har kompletterat den informationen".

   Ett halvt dygn efter att bloggen hade publicerats, så kompletterade Metropol sin katalogisering extensivt, för att klargöra för potentiella köpare. Vilket förändrar hela försäljningen kraftigt, helt i linje med mina åsikter/slutsatser i bloggen!

   Sedan skriver du -anonymt- att jag ska "ge fakta" för att "blir trovärdig". Bäste -anonyme- skribent, kom ut ur den anonyma garderob du gömmer dig i, så blir det DU skriver alldeles oerhört mycket mer trovärdigt. Det är alltid lättare för kontrahenten att bibehålla eventuellt uppnådd respekt, om man faktiskt står för sina åsikter med sitt namn. Dessutom, och detta är en oerhört viktig poäng, så har alla människor som jag talar med före, under och efter att en blogg publicerats fullständigt källskydd.

   Till yttermera visso anser jag det patetiskt att du, bäste anonyme skribent, insinuerar att jag inte är trovärdig. Jag vet ingen annan skribent i Sverige som är lika noggrann som undertecknad med att ange sina källor, under rubriken "Källförteckning". Dessutom, jag vill inte skryta -men ibland är det svårt att vara ödmjuk; Om det är något jag har kallats i olika sammanhang, så är det just trovärdig. Att insinuera att jag hittar på är att slå tomma slag i luften.

   Din avslutning om att du "...har hört på stan att du (läs jag) censurerar bland svaren", lämnar övrigt att önska på flera plan. Rent intellektuellt är meningsbyggnaden haltande. Du förstår, nåja, att det du kallar "svaren" kallas i stället för "kommentarer" av andra. Dock har du rätt i att jag censurerar. Rättare sagt, jag har gjort det cirka två gånger inalles. De gångerna skrev de -återigen anonyma skribenterna- alldeles för starka personangrepp, som var misskrediterande
   och väldigt otrevliga i tonen, om högt uppsatta personer i antik-Sverige. Hur korrekt informationen än må vara, så vill inte jag vara den som sprider dylik dynga. Hur hårt än någon angriper mig, eller "bannlyser mig", så sjunker jag inte till samma låga nivå.

   Avslutningsvis, bäste anonyma skribent, rekommenderar jag dig i stället att fortsättningsvis ge utlopp för din skrivklåda på webbsajten Avpixlat eller andra liknande forum. Jag är helt övertygad om att du får större gensvar där för din rader.

   Allra sist ytterligare en tanke, väl medveten om att jag upprepar mig: Alla aktörer i auktionsbranschen, antikhandeln, konsthandeln och ute på diverse olika mässor drabbas i slutändan av skumraskaffärer eller mindre seriöst genomförda katalogiseringar med mera... Branschen måste agera så seriöst som någonsin möjligt. Annars finns det snart ingen bransch. Heller inga kunder som ger oss sin tilltro.

   Med vänlig hälsning,
   Nicklas

   Radera
 7. Snyggt, Nicklas, fakta och väl formulerat! Tack för oss alla!

  SvaraRadera
 8. Ursäkta men vad betyder "låtit dig nyttig"? undrar en antikintresserad gammal svensklärare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäste Anonym.
   Jag ville inte ifrågasätta detta i mitt svar till Jani för att i möjligaste mån undvika att låta otrevlig, mästrande eller ironisk. Jag antar att Jani, som jag som tidigare påpekat har stor respekt för, avsåg att jag skulle ha varit köparen av det "Hjortberg-s/z-ka Riddarholmsmotivet" behjälplig i att ifrågasätta den tavlans ursprungskonstnär.

   Med vänlig hälsning,
   En oerhört språkroad
   Nicklas

   Radera
  2. O.K! Samma här. D.v.s språkroad. Uttryckets upphovsman kanske hör av sig med en förklaring ;-) Hälsar "fröken" Agneta

   Radera
 9. Hej Agneta.
  Möjligen är det mindre viktigt i det stora hela...
  Tack för att du läser Antikmonologen!
  Varma hälsningar,
  Nicklas

  SvaraRadera
 10. Hej! Har med intresse läst den här tråden. Som under en tid av mitt liv varit mycket konstintresserad visste jag att det inte var den mer kände Hjortzberg som gjort målningen när jag köpte den. (!)
  Jag köpte den för att jag gillade den!
  Och: Metropol var tydliga om att det inte var "den" Hjortzberg som målat den vilket jag ju redan visste.
  Jag har den på väggen och för mig är den värd den slant jag betalde för den.

  SvaraRadera
 11. Hejsan Eddy.
  Jamen så oerhört trevligt då! Då är det ju fridens liljor i vasen, så här i juletider. Grattis till att du har något på väggen som du trivs med.
  varma hälsningar,
  Nicklas

  SvaraRadera