tisdag 30 september 2014

ÖM-gate rullar vidare

Efter att den statliga myndigheten Världskulturmuseernas medlemsmuseum Östasiatiska Museet (ÖM) söndagen den 14 september anlitade och samarbetade med två kommersiella aktörer, Uppsala Auktionskammare (UAK) och AntikWest, har nu en så kallad pudel gjorts av ÖM:s chef, Michel Lee: ((Nedan publicerad i hela sin längd). Detta efter att Antikmonologen publicerat Östasiatiska Museet satsar kommersiellt-Paradigmskifte på Skeppsholmen).
Östasiatisk(?) pudel. Foto: Wikipedia
"Asienfestivalen på Östasiatiska museet är ett årligen återkommande evenemang som lockar en stor publik, främst barnfamiljer. Vår ambition är att arrangera en rolig och lärorik dag med utgångspunkt i det breda intresse som idag finns för asiatisk kultur.
På programmet 14 september i år fanns bland annat uppvisningar och möjlighet att prova på allt från qigong och japanskt bågskytte till ikebana och porslinsmålning. Besökarna kunde lära sig kalligrafi och njuta av dansuppvisningar eller körsång. I vårt omfattande program fanns också medverkande antikexperter och auktionshus. Detta har väckt en del frågor. Därför vill jag gärna klargöra museets avsikter med just den här delen av festivalprogrammet.

I år ville vi arbeta aktivt med att nå även nya besökargrupper genom att erbjuda programpunkter kring vår tids stora antikintresse. I samarbete med bland andra Uppsala Auktionskammare, arrangerade vi därför föreläsningar och gav tillfälle till den breda publiken att ställa frågor utifrån sitt eget intresse för konstföremål till experter från Uppsala Auktionskammare på plats utanför museet under dagen. Detta var inte avsett att handla om värdering av föremål, något som också stod klart i planeringen av dagen.

I mitt eget föredrag berörde jag inte minst handeln med stulna, illegalt utförda föremål eller föremål gjorda av utrotningshotade djur och växter. Det känns viktigt att nå ut med en djupare och mer komplex bild av de här frågorna till de stora grupper som idag intresserar sig för antika föremål från andra delar av världen.

I samarbetet ingick också sedvanlig marknadsföring från båda parter. Dessvärre brast vårt samarbete på en viktig punkt. Museet fick tyvärr aldrig se korrektur på en annons från Uppsala Auktionskammare innan den gick i tryck. Den gav ett olyckligt och felaktigt budskap genom att använda ordet "värdering", vilket vi också tydligt har påpekat för vår samarbetspartner. De frågetecken som har uppstått runt årets Asienfestival, ger oss anledning att se över våra samarbetsformer inför framtiden.

Michel Lee,
Museichef Östasiatiska museet
"

Otydlig etisk/moralisk riktning
Även museolog Pontus Forslund har sedermera skrivit om saken; "Östasiatiska i dåligt sällskap eller Antikvitetshandlare på armlängds avstånd" samt "Östasiatiska i dåligt sällskap". Forslund pekar korrekt på det faktum att ÖM bryter mot ICOM:s (International Council of Museums) riktlinjer vidrörande etik och moral för museianställda.

Denna information ligger i skrivande stund, 30 september 2014, fortfarande ute på webben, hos UAK.

Museichef Michel Lee skyller allt på Uppsala Auktionskammare, -i och för sig inget ovanligt. Men herr Lee, om man anmodar Sveriges mest kommersiella aktörer att komma till sitt statliga museum som kronan på verket under sin så betitlade Asien-festival, så bör man nog-möjligen-kanske antaga att dessa kommersiella aktörer fokuserar på kommers snarare än på hur vädret är för dagen eller hur trevliga besökarna är. Som jag dessutom påpekat tidigare, så var det inte endast en annons i en tidning utan i ett större antal tidningar. Dessutom massutskick i form av e-mail, flera dagar före "Värderingsdagen" skulle äga rum. Jag har kontaktats av ett stort antal personer, både anonyma och namngivna (självklart källskyddade), som varit ytterst upprörda över "värderingssöndagen" på Sveriges utan konkurrens främsta Museum för orientaliska antikviteter. Dessa upprörda är anställda inom Myndigheten för Världskulturmuseerna, medlemmar i Östasiatiska Museets Vänner, Auktionshusanställda med flera, med flera. Att Uppsala Auktionskammare fortfarande slår sig för bröstet och har info-sidan om sin stora värderingsdag på ÖM liggande ute på nätet, allt medan ÖM slickar såren, tydliggör diskrepansen i olika synsätt på huruvida dagen var en succé eller ej. UAK:s "stolta" länk kan svåreligen ses som något annat än ett hån mot Museichef Lees så kallade pudel.

Så herr Lee, frånsett att framledes ifrågasätta formerna för eventuella samarbeten, så bör nog (chefen för det hele för) den statliga Myndigheten Världskulturmuseerna prata lite med Er om Er och Östasiatiska Museets framtid i större perspektiv.

"Offentlig ursäkt efter (politiskt) fiasko"
För övrigt kommer information från initierade källor om att Joakim Bengtssons Helsingborgs Auktionsverk får samma ägare som Stockholms Auktionsverk; nämligen Lauritz. Joakim, känd från TV:s Antikrundan, lär vara munter!
Numer mer än halvdanskt.
Fotnot:
I intervju med museichef Lee i bloggen "Östasiatiska Museet satsar kommersiellt-Paradigmskifte på Skeppsholmen", klargjorde herr Lee att han inte pratade svenska, samt att han inte hade hört talas om Cites-reglerna.
Till skillnad från Uppsala Auktionskammare så har enligt Antikmonologens kännedom Björn Gremner/AntikWest inte slagit på någon trumma alls, vidrörande sin roll under ÖM:s Asienfestival.

Källor:
http://antikmonologen.blogspot.se/2014/09/ostasiatiska-museet-satsarkommersiellt.html?showComment=1411726035678#c6619839037010405794
http://www.varldskulturmuseerna.se/ostasiatiskamuseet/om-museet/verksamheten/asienfestivalen-2014/
https://pontusforslund.wordpress.com/2014/09/24/ostasiatiska-i-daligt-sallskap-eller-antikvitetshandlare-pa-armlangds-avstand/
http://sverigesmuseer.ning.com/group/museum-och-etik/forum/topic/show?id=6296216%3ATopic%3A47311&xg_source=msg

1 kommentar:

 1. Dear Jacob.
  Thank you very much for your kind comments! It took a while until I understood what google translate had translated for me..! I appreciate very much that I also have an audience reading my blog abroad. -Please share my blog with your friends/colleagues aswell. I believe Jacob originally wrote in English: "I pay a brief visit every day to a few blogs to catch up, but this blog is quality-based" or something similar...
  All the best, Jacob!
  Sincerely,
  Nick C.
  Thanks again, Jacob!

  SvaraRadera