måndag 8 april 2013

Järn skall åter jord varda (Iron bites the dust)

Måndagens (8/4) huvudnyhet var konservativa 88-åringen Margaret Thatchers bortgång. Med epitetet "Järnladyn" blev hennes bland många andra claim to fame att hon blev Storbritanniens första kvinnliga Premiärminister, att hon omvaldes tre gånger, samt att hon drev landet mellan 1979-1990. Representanter från de flesta politiska läger beklagar bortgången och betygar samtidigt hennes storhet som politiker, däribland President Obama, Premiärminister Blair och ex-President Gorbatjov.
Baroness Margaret Thatcher, 1925-2013
Nätversionen av välrenommerade The Art Newspaper (TAN) valde en möjligen oväntad infallsvinkel på topp-politikerns frånfälle, nämligen att Thatcher blev upphov till Storbritanniens idag världsledande museer. Järnladyn var ohöljt illa omtyckt av det akademiska Storbritannien. Det mest kända exemplet på detta var att konservativa Oxfords Universitet röstade ned förslaget att hederspromovera  Baroness Thatcher.
Dockan från brittiska satirprogrammet "Spitting images", som gick i svensk TV under flera år
Thatchers absoluta övertygelse var att offentliga institutioner skulle vara "prisvärda" och samtidigt också vara ekonomiskt mer eller mindre ekonomiskt självförsörjande. TAN understryker att Thatcher indirekt blev en utlösande faktor till reformer inom den brittiska museivärlden, som lett till att de idag är självständiga, flexibla och skapande institutioner. Hennes reformer vidrörande offentlig finansiering gav dem (den möjligen tvingande) friheten att själva bestämma över finanserna, söka privat sponsring och driva publicerings- och produktföretag. Därpå insisterade Tony Blairs regering på att museerna skulle göra allt för att nå ut till människor som aldrig tidigare skulle ha drömt om att besöka ett museum. Denna kombination, hanterad av exceptionellt begåvade chefer som Nicholas Serota och Neil MacGregor och förvaltare som Jacob Rothschild, som alla förstod vikten av enkel åtkomst utan att bli vulgära, har lett till att Brittiska museer är ledande inom sina sektorer, avslutar journalisten Anna Somers Cocks för The Art Newspaper.

Många svenskar drar sig till minnes att Thatcher vägrade hoppa på kommando av journalisten Stina Dabrowski (Lundberg). Jag väljer i stället att visa ett SvT-klipp där Fru Thatcher tar över hela intervjun, -situationen faktiskt, och får Stina att framstå som en försynt, nigande tös med hatten i hand, inför en rytande skicklig och nota bene, -oerhört brittisk lejoninna.
Konstnärer älskade att hata henne; här Marcus Harveys "Maggie" som består av 15.000 gipsavgjutningar av allt från sexleksaker till frukt och leksaker, till masker av (socialisten) Tony Blair...
Rest in peace, Madame Iron Lady.

Fotnot: Kapten Yuri Gavrilov myntade smeknamnet Iron Lady år 1976 i den ryska tidningen Röda Stjärnan, med anledning av Thatchers kraftiga oppsition mot Sovjetunionen och dess socialism.

Källa:
http://www.theartnewspaper.com/articles/Margaret+Thatcher/29297
http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar