fredag 15 mars 2013

Unik möjlighet dämpa Nobelprislängtan

Börjar sonens/ dotterns författarambitioner kännas långsökta? Går inte pappas karriär i kemilabbet så spikrakt som familjen trodde? Månne är även dina medlarinsatser i mellanöstern fruktlösa.
Hav förtröstan; den 10 april får ni möjlighet att köpa ett nobelpris. Då erbjuder Heritage Auctions i New York, engelsmannen Dr Francis Cricks Nobelpris, som han tillerkändes 1962, för sina upptäckter angående DNA-strukturer. 

Man tror att detta är det första Nobelpriset som kommer ut på kommersiella marknaden på mer än 70 år och förväntningarna ligger kring en halv miljon dollar (c 320.000 Skr). Det är Cricks efterlevande som säljer guldmedaljen, checken på 85.739 kr och 88 öre(!), lab-rock, böcker och annan memorabilia. 

En del av intäkterna ska anslås till forskningsmedel för det nya Francis Crick-Institutet i London, som ska stå färdigt 2015. Familjen beskriver Crick som en modest man, som hellre hade en stor griffeltavla på kontorsväggen och ett porträtt av Charles Darwin, än några av de otaliga priser han fått. Efter att ha tagit en Fil kand 1937, började han arbeta i fysiklaboratorium, där han studerade vattens viskositet vid höga temperaturer, "...det tråkigaste ämne som överhuvud taget är tänkbart", enligt honom själv. Karriären vindlade mellan olika fakulteter; dock var Crick målmedveten och verksam långt in på ålderns höst. DNA-upptäckten gjordes tillsammans med James D. Watson och Maurice Wilkins. 
DNA-medaljens nya hemviste?
Nobelmuséet torde kunna vara en intressent i budgivningen? Sponsorer borde inte vara svåra att uppbringa; DNA-uppspaltningen kan argumenteras vara en av mänsklighetens viktigare upptäckter..!
Om ni inte tycker det räcker med guldpengen så ingår även nautiska loggböcker och trädgårdsjournaler. Och ja, checken är redan inlöst...

Fotnot: I samtal med Intendent Susann Ronvall på Nobelmuseum den 15 mars, fick jag veta att muséet redan äger flera Nobelpriser, men man blev mycket intresserad av försäljningen i New York, som man inte tidigare hört talats om.  
Ursäkta typsnitts- och storleksproblemen. De är för tillfället olösliga.

Fotnot:
Nobelpriset såldes för 2,27 miljoner dollar +avgifter, till en kines vid namn Jack Wang, ägare till ett kinesiskt biomedicinföretag.

Källor:
http://www.artdaily.org/index.asp?int_sec=2&int_new=60987#.UULjRVebUtQ
http://www.ha.com/Heritage-Auctions-press-releases-and-news/francis-crick-s-1962-nobel-prize-for-discovering-dna-structure-at-heritage-auctions.s?releaseId=2326&ic=leftcol-crick-nobel-prize-althome4-022513
http://sv.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar