söndag 18 maj 2014

Sexfingers-Jane kommer igen -Nu äldre än någonsin och MED proveniens.13 elfenbensutrop borta i Jönköping.

I genomsnitt var 15:e minut tjuvskjuts en elefant, 24 timmar per dygn, 365 dagar om året. Varför? För att det finns en marknad för elfenbensprodukter; så enkelt är det.

Fortsätter detta har våra nästkommande om 10-20 år i n g e n möjlighet att någonsin mer få njuta åsynen av världens största landlevande däggdjur. Följdeffekterna av en eventuell utrotning är mycket svåra att bedöma.

Under 2013 uppmärksammades ett flertal skandinaviska auktionshus för försäljning av elfenben (från elefant). Dels av Antikmonologen och dels av WWF, World Wildlife Fund. Dessutom arbetar National Geographic Society, Elephant Voices med flera naturorganisationer fortlöpande hårt för att belysa problematiken kring både tjuvjakt av elefant och handeln med illegalt elfenben.
Illegalt dödad elefant. Foto: Baraza.wildlifedirect.org
Ett av auktionshusen som ifrågasattes var Uppsala Auktionskammare (UAK), eftersom de bland annat försökte sälja en stor mängd elfenbensföremål i augusti 2013, se blogginlägget Uppsala onlinekvalitetsauktion avsäger sig- TROLIGEN- ansvar för asiatiskt konsthantverk. Det ovanliga beslutet togs av åklagare/polis att under pågående auktion gå in och beslagta en mängd elfenbensföremål. Utredning pågår och locket ligger på.

Var 15:e minut tjuvskjuts en elefant.

Miljöåklagare har därefter beslutat att åtala UAK för Cites-brott. Antikmonologens upphovsman blev bannlyst av UAK både vad gäller försäljning och inköp, efter att de blev ifrågasatta för bristande katalogisering, tillika bristande ansvarstagande. En bannlysning som av UAK lämnats helt okommenterad, helt i linje med deras finstilta avtal, som påvisats i blogginlägget Uppsala Auktionskammare avslutar affärsrelation.

Bukowskis(Buk) hade i sin höstkvalitetsauktion 2013 elva elfenbensföremål till salu, se blogginlägget Svensk elefanthöst. I Buk:s Vårkvalitetsauktion 2014 har man inte ett enda "rent" elfenbensföremål (se "fotnoter" nedan), endast objekt som till dels inbegriper elfenbensdetaljer, (nämligen utropen 57, 106, 446 och 922). Samtliga daterbara till före det centrala året 1947 (som utgör tidsgränsen för lagligt kontra olagligt enligt Cites-konventionen). Stockholms Auktionsverk (SAV) hade sju elfenbensutrop i höstkvalitén, endast två utrop i vårkvalitén, nämligen nr 4043 och 4063.
Nr 4043, Stockholms Auktionsverk, framsida.
Att detta lilla hänge, SAV nr 4043, endast 3 cm, dateras av en cyklisk inskription till 1907 är väl. Anmärkningsvärt är dock att SAV helt utelämnar kommentar om eventuell proveniens, med tanke på uppståndelsen i press och TV i samband med höstens diverse (elfenbens-)a(u)ktioner. Att ett föremål tack vare en inskription kan hänföras till en viss tidsperiod är lika osäkert som att ett föremål har ett bifogat "äkthetsintyg" i A4-form i guldram. Vare sig det gäller en oljemålning av Bengt Lindström eller en elfenbensbrosch.

 -----------------------------------------------------------------------
Elfenbensstatistik, Sverige 2013-2014: 

Helsingborgs Auktionsverk 16 utrop elfenben Höstkvalitén 2013,
0 utrop elfenben Vårkvalitén 2014
Bukowskis 11 utrop elfenben Höstkvalitén 2013,
0 utrop elfenben Vårkvalitén 2014
Stockholms Auktionsverk 7 utrop elfenben Höstkvalitén 2013,
2 utrop elfenben Vårkvalitén 2014
Skånes Auktionsverk 1 utrop elfenben Höstkvalitén 2013,
1 utrop elfenben Vårkvalitén 2014
Uppsala Auktionskammare 0 utrop elfenben Höstkvalitén 2013,
0 utrop elfenben Vårkvalitén 2014
 -----------------------------------------------------------------------  

De tio länder i Asien med störst beslag av elfenben. Källa: The National Geographic Society.
Sedan många år tillbaka förekommer det hos större auktionshus att tillskriva proveniensen "The property of a Gentleman" eller "the property of a nobleman" som rubrik till ett utrop. Vilket i praktiken i och för sig är lika med rappakalja, eftersom det är omöjligt att faktiskt få verifierat. Men det ser bra ut, -tror man åtminstone. Säljarens -hemliga- identitet anses helig och denne är alltid skyddad av auktionshusen.
Nr 4063 hos SAV, tidigare nr 3082
Idog katalogbläddrare erinrar sig att nr 4063, The Canton ivory card-case and ditto necessaire hos SAV, ropades som nr 3082 för 10.000-12.000 kr i höstas. De såldes för 13.000 kr. Uppenbarligen gick något snett, för de bjuds ut igen. Antikmonologen ifrågasatte inte föremålens datering. Notabelt är att visitkortsfodralen nu visas med endast ett av höstens fotografier i katalogen. Senast det begav sig erbjöds hugade spekulanter att granska fyra olika bilder. Besparing eller miss från auktionshusets sida? Fotografikostnaden för säljarna är enligt utsago en icke försumbar inkomstkälla för världens auktionshus i detta tidevarv av snabbt digitalfotografi.

Var 15:e minut tjuvskjuts en elefant.

Helsingborgs Auktionsverk(HAV) försökte sälja 16 elfenbensföremål i sin höstkvalitet 2013. En del sålde och en del blev återropat. Bland annat erbjöds marknaden ett par figuriner som utmärkte sig, på flera sätt: .
Detalj av skrattande familj, Helsingborgs Auktionsverks nr 866, hösten 2013; tillika Skånes Auktionsverks nr 769, våren 2014.
De återropades, med utrop satt till 8.000 kr. Skam den som ger sig. Nu ser vi samma par till salu, ett par längre stenkast bort, hos HAV:s konkurrent/kollega Skånes Auktionsverk. Utropet är nu 8.000-10.000 kr, denna gång i Landskrona. Jag skrev den 22 november 2013 som följer om detta par Figuriner 2 st, Kina 1900-talets början (HAV:s katalogisering):
Sex-fingers Jane.
"Eftersom händer alltid är svåra att avbilda i konsten, på duk och i skulptur, tittar jag lite extra på kvinnans hand som håller den lockförsedda kannan. Hålet precis ovanför handen indikerar handtagets hål. Bakom handtaget anar man att tummen på kvinnans vänstra hand finns. Räkna då kvarvarande fingrar på kannans framsida. Ovanför handtagets avslutande, utstickande krusidull anas fem fingrar. Därtill kommer tummen bakom handtaget. Att "ringfingret" är störst av de fem är också fascinerande. Mest intressant är nog ändå att kannbärerskan alltså är begåvad med sex fingrar. Elfenbensföremål av låg, banal karaktär blev inte vanliga på "antikmarknaden" förrän massturismen blev ett faktum".

Var 15:e minut tjuvskjuts en elefant.

Ännu mer intressant är att figurinerna nu har blivit äldre, utöver de ungefärliga sex månader sedan senaste försäljningsförsöket..: I Helsingborg ansågs de vara ifrån "1900-talets början". I Landskrona anses de av SkAV vara "sen Qing-dynasti, 1800-tal". Anledningen till att de åldrats betydligt mer än sex månader på sex månader väljer jag att lämna okommenterad.

Fascinerande nog så har ägaren nu lyckats prestera en proveniens: "Tandläkarhem i Karlstad, därefter inköpta på auktion 2012 av nuvarande ägare"! Den texten talar ju de facto också om att det fortfarande är samma ägare till föremålen, som i Helsingborg i november 2013. Engelsk katalogtext: "Two fine(sic) carved man and woman in ivory . China, late Qing Dynasty 19th Century". I Helsingborgskatalogen senast, var man mycket noggranna med att påpeka kända provenienser för de elfenbensutrop som hade känd proveniens, vilket gör det ännu mer förvånande att ägaren först nu lyckats klämma fram en tandläkarproveniens ifrån Karlstad. Jordbruksverket kanske blir glada över den nya(?) proveniensen? Eller inte. Sex-fingers Jane med make klubbades för 10.000 kr.

Var 15:e minut tjuvskjuts en elefant.

Auktionsverket i Karlstad sålde fyra utrop elfenben i sin kvalitetsauktion den 10-11 maj, som bör ifrågasättas huruvida de var från före eller efter 1947. Utropen 85, 204, 242 och 295 angavs som 1800/1900-tal/ Kina 1900-talets första hälft/ Ostindisk tidigt 1900-tal/ Tidigt 1900-tal. Se tidigare diskussioner kring av Antikmonologen myntat begrepp "schablonkatalogisering", exempelvis (Stallykta för fångst av bonde -Inred med elfenben säger Antik & Auktion!).

1900-talets första hälft inbegriper olagliga åren 1947-1950.
Auktionsverket i Karlstad, 10-11 maj 2014.
Denna vårens elfenbensvinnare utropsantalsmässigt skulle i stället ha varit Auktionskammaren i Vätterbygden i Jönköping. De hade 13 utrop från elefantbete som skulle säljas idag, söndagen den 18 maj. De flesta enligt utsago från "storsamlaren Oskar Sandqvist". För av Antikmonologen okänd anledning så har i skrivande stund 14 utrop utgått, utan kommentar. Har Jordbruksverket knackat på dörren?

Marknaden för elfenbensföremål är uppenbarligen dynamisk i Sverige år 2014. Verkar det rörigt och godtyckligt? Jo, det är vi många som tycker.
Två av 14 hål i katalogen i Auktionskammaren i Vätterbygden i Jönköping.
Hur ofta tjuvskjuts en elefant?

And what about 2014..? Källa: The National Geographic Society

Fotnoter:
Se Antikmonologens tidigare blogginlägg om Cites, elfenben, noshörningshorn, rödlistade arter och (bristande) auktionshusetik.
Med "rent" elfenbensföremål avses ett objekt som är tillverkat uteslutande eller huvudsakligen av elfenben från elefant. Inte ett föremål som endast har mindre detaljer i elfenben.

Källor:
http://antikmonologen.blogspot.se/2013/11/svensk-elefanthost.html

http://www.auction2000.se/auk/w.Object?inC=SA&inA=20130411_1202&inO=769

http://www.auction2000.se/auk/w.ObjectList?inC=AK&inA=20140426_1324&inPageNo=1&inPageMode=C&inScrollTop=&inSiteLang=&inSelectedSort=&inSearchCrit=0&inCategoryId=&inSearchText=elfenben

http://ngm.nationalgeographic.com/2012/10/ivory/elephant-ivory-poaching-graphic


6 kommentarer:

 1. Det är ett utmärkt inlägg och ett hedervärt initiativ att belysa handeln med dessa föremål.
  Du har mitt fulla stöd.

  SvaraRadera
 2. Tack, Nicklas för att du aldrig släpper taget......tydligen så har dina fakta-inlägg EFFEKT! Kan vi få klona dig och skicka dig till Hongkong mm.?
  Madeleine Tigerschiöld antikhandlare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Madeleine. Tar gärna striden internationellt också. Verkligen!

   Radera
 3. Tack för ännu ett angeläget och läsvärt inlägg. Men du måste kasta sten söderut från Helsingborg för att träffa Landskrona

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Lars. Sorry, trots mitt Malmö-ursprung blir geografin ibland lidande. Tack för att du läser mina rader! Med vänlig hälsning, Nicklas

   Radera