onsdag 7 maj 2014

Raoul Wallenbergs historiska vingslag till salu

Om en dryg vecka, den 14 maj, säljs ett föremål som väldigt många har hört talas om, men extremt få någonsin sett. Platsen för auktionen är RR Auctions i Boston, USA. Föremålet som utbjuds är ett av Raoul Wallenbergs rosa skyddspass, som han utfärdade med hjälp av Svenska Ambassaden i Prag. Detta ytterst ovanliga historiska dokument utställdes till en Herr Janos Karoly, som sannolikt var jagad på grund av sin judiska bakgrund.
Skyddspass till salu, utrop cirka 6380 kr ($1000). Nuvarande bud cirka 29.400 kr (7 maj 2014). Bilden något beskuren.
Dokumentet sändes till Nationella Centralorganet för kontroll av utlänningar i Budapest och är daterat den 26 september 1944. Hela översättningen på det temporära skyddspasset lyder: "Vi har äran att meddela Er att den Kungliga Svenska Ambassaden i Budapest har utställt ett skyddspass åt Herr Janos Karoly, som i enlighet med detta skall behandlas som svensk medborgare. Ambassaden ber respektfullt att ovan namngivne skall undantas från att behöva bära synlig insignia. Ambassaden intygar att en giltig ömsesidig överenskommelse existerar, i relation till gällande regler."

Passet är stämplat av ambassaden, med svenska riksvapnet.
------------------------------------------------------------------------------------

Ett annat skydds-pass med mycket snarlik Wallenberg-signatur, utfärdat 25 november 1944. Foto: Holocaust Museum, Budapest.
I samband med ockupationen av Ungern i mars 1944 började nazistregimen omedelbart med massdeportationer av judar till polska koncentrationsläger. I en takt av 12.000 människor per dag hade över 435.000 ungrare sänts till sin död i början av juli samma år. Iver C. Olsen vid US Treasury Department var placerad av President Roosevelt i Stockholm i egenskap av representant i Styrelsen för Krigsflyktingar. Olsen sökte efter någon som kunde organisera ett räddningsprogram i Budapest och utsåg Wallenberg. Den sistnämndes erfarenheter av affärer i Budapest, goda kunskaper om nazisternas administrativa och byråkratiska metoder tack vare tidigare resor i Tyskland och ockuperade Frankrike gjorde honom till den idealiske kandidaten till jobbet. Tillsammans med svenske diplomaten Per Anger utfärdade Wallenberg så kallade skydds-pass som identifierade bäraren som svensk i väntan på repatriering och även undantog dem från tvånget att bära det gula "jude-märket". Under Wallenbergs tid på denna post, som abrupt tog slut den 17 januari 1945 när Röda Armén intog Budapest och tillfångatog Wallenberg, räddade han tiotusentals liv.
Raoul Wallenberg. Foto: Holocaust Museum, Budapest.
I intervju med Yvonne Jacobsson den 7 maj, chef för judiska Museet i Stockholm, berättar hon att museet redan har ett skyddspass i sina samlingar. Med den lilla skillnaden att deras pass är underskrivet RW, att jämföras med Boston-passets skissartat utskrivna R Wallenberg.

Förhoppningsvis räddade detta pass Karoly Janos liv. Låt oss aldrig glömma förintelsen och alla de som miste livet. Heller inte Raoul Wallenberg, Per Anger eller någon annan människa som arbetade för det goda här i världen.

Samma dag som denna blogg publiceras kom nyheten om att en skola i Kalifornien, USA, haft som skolarbetsuppgift att i uppsatsform diskutera huruvida eller inte förintelsen var en verklig historisk företeelse. Någon lär bli av med sitt arbete.


Fotnoter:
Ovanstående är baserat på och översatt från RR Auctions katalogtext.

Vid bildjämförelser med andra skyddspass på internet noteras stora skillnader i utförande mellan Boston-passet och övriga skyddspass. Exempelvis vet jag ej varför Boston-passet saknar fotografi. Min intention är dock inte att ifrågasätta Boston-passets äkthet. Frågan lämnas med varm hand till andra eventuellt hugade.

Källor:
http://www.rrauction.com/bidtracker_detail.cfm?IN=371
http://www.hungarianreview.com/gallery/volume_iii_no_2
http://www.aljazeera.com/news/americas/2014/05/us-schools-pull-essay-questioning-holocaust-20145845726484832.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar