fredag 26 oktober 2012

Unikt "svenskt" korstågssvärd till salu

Det Brittiska auktionshuset Bonham's säljer den 28 november ett svärd, som får tankar att svindla; verkligheten överträffar ibland dikten heter det och detta tycks vara just ett sådant tillfälle.
116 cm kristet svärd, kräver vältränade överarmar
Svärdet erövrades av kristna från Mamlukernas vapenarsenal i Alexandria under tiden för de sista korstågen under andra halvan av 1300-talet.
Detalj: knapp-med korstecknet-, grepp och parerstång
Det Italien-tillverkade svärdet skänktes till Mamlukerna i Alexandria av Kung Peter den förste, Kung och kristet överhuvud  i Jerusalem och Cypern, som grädde på moset för att sluta avtal. Därefter återerövrades svärdet vid de sista Korsfararnas erövring av staden Alexandria. Svärdet symboliserar historien om kampen som fördes mellan kristna och muslimer om makten i östra Medelhavsregionen.

Kung Peter den förste iscensatte de sista Korstågen mot de muslimska Mamlukerna år 1362. En flotta som seglade från Cypern, angrep Alexandria med stor succé och återvände med enorma mängder plundringsgods, däribland ifrågavarande svärd. David Williams, chef för Bonham´s avdelning för Antika vapen säger: “The fascination of this sword is that it has survived some six centuries having been gifted by a Christian King to a Muslim ruler and kept in the famed Alexandrian armoury and then taken by force by Crusaders and returned to Europe. It is a remarkable survivor of the Crusader period”.

Svärdet har ett platt, nedåt avsmalnande tveeggat blad som är 92,5 cm, -inklusive handtaget 115.7 cm. Vapnet har en inskription som lyder: "Hubs Khazain al-Silah bi thughri al-Iskandariyya ayyam al-Sayfi Faris al [...d.]', 'Donation till arsenalen i för-staden Alexandria, under al-Sayfi Faris al- [Muhammadi]". Amir Faris var en inspektör år 840H, motsvarande 1436-7 efter Kristus. Endast tre andra svärd har noterats med Amir Faris namninskription. Ett finns i en privat stiftelse, ett annat i Slottet i Leeds i Kent och det tredje i Militärmuséet i Istanbul.
Arn behöver sitt svärd och Västergötland sin turism
Detta historiskt så viktiga svärd köptes av den nu bortgångne vapensamlaren E.A. Christensen i Köpenhamn, i utbyte mot ett svenskt svärd från Major John Lindgren i Malmö. Lindgren i sin tur, köpte svärdet vid okänt datum av Antikhandlare Lundgreen(sic) i Stockholm.

Jag tog kontakt med Antikhandlare-i-tredje-generationen Ian Lundgren i Stockholm, som instämde i min teori att det nog var farfar C.H. Lundgren som sålt svärdet under 1940-50-talet. Ian, fullt upptagen med förberedelserna inför Grand Antiques- mässan på Nordiska Muséet helgen 9-11 nov, kan dessvärre inte dra sig till minnes något om svärdet ifråga. Han gissar att det såldes på 40-50 talet och nog stämmer det att farfar var road av vapen och sålde dylika.
Detalj visande arabisk inskription
Svärdet utgör toppnumret i  Bonham's vapenauktion och är satt till 40-60.000 pund i utrop. Jan Guillou kunde vara en potentiell köpare. Det skulle väl utgöra en förträfflig grundsten till ett Arn-museum (sätt inte svärdet i stenen i så fall)?! Utropet förslår dock sannolikt inte långt. Privata blankvapensamlare, såväl som muséer och institutioner från både kristna och muslimska kulturområden torde ha ett så oerhört historiskt imponerande föremål mycket högt upp på önskelistan. Provenance is everything, heter det i internationella auktionssammanhang.

Hamnar det i Skövde, Jan? Västergötlands Muséum: jag bjuder på idén!
------Svärdet sålde för £163.250, motsvarande drygt 1,7 miljoner kr------
Fotnot:
Jan Guillou, historieintresserad författare, jägare mm, har bl.a. skrivit den oerhört uppskattade bok-trilogin om Korsriddaren Arn Magnusson, bördig från Västergötland, som skapat en stor våg av turism till Arn-land.

Källor:
http://www.artdaily.org/index.asp?int_sec=2&int_new=58495#.UIr25obY2Sq
http://www.bonhams.com/press_release/11619
http://www.vastergotlandsmuseum.se/kulturvast_templates/kultur_articlepage.aspx?id=6598&Menu=true
LONDON.- A rare medieval sword taken from the Mamluk Arsenal at Alexandria during the last Crusade in the second half of the 14th Century is the top item in Bonhams sale of Antique Arms and Armour on November 28th in Knightsbridge. The sword is estimated to sell for £40,000 to £60,000. This Italian-made sword was given as a gift to the Mamluk rulers of Alexandria by the Christian ruler of Cyprus and Jerusalem, King Peter I as part of a gift sealing a treaty. The sword was then forcibly taken back into Christian hands during the last Crusade’s victory over the city of Alexandria. Consequently the sword symbolises the history of the time when Christians and Muslims fought for dominance in the eastern Mediterranean. King Peter I, the King of Cyprus and Jerusalem, launched the last Crusade in 1362 against the Muslim Mamluk Empire in the region. A fleet set out from Cyprus and proved victorious, taking the city of Alexandria with immense amounts of plunder returned to Cyprus, including this sword. Such was the treasure and weapons taken from the captured city that many of the overloaded ships had to jettison cargo. David Williams, Head of Bonhams Antique Arms and Armour Department, says: “The fascination of this sword is that it has survived some six centuries having been gifted by a Christian King to a Muslim ruler and kept in the famed Alexandrian armoury and then taken by force by Crusaders and returned to Europe. It is a remarkable survivor of the Crusader period.” The sword has a flat tapering double-edged blade 92.5 cm. long and overall with the hilt 115.7cm. The weapon bears an inscription that reads: 'Hubs Khazain al-Silah bi thughri al-Iskandariyya ayyam al-Sayfi Faris al [...d.]', 'Donation to the armoury in the frontier city of Alexandria in the days of al-Sayfi Faris al- [Muhammadi]. Amir Faris was an inspector in 840H, corresponding to 1436-7 AD. Only three other swords appear to be recorded inscribed in the name of the Amir Faris. One in a private charitable foundation, another in Leeds Castle, Kent and the other in the Military Museum at Istanbul. This historic sword was acquired by the late owner and arms collector, E.A. Christensen of Copenhagen, in exchange for a Swedish sword from Major John Lindgreen of Malmoe. Lindgreen had bought the sword at an unknown date from the dealer Lundgreen of Stockholm

More Information: http://www.artdaily.org/index.asp?int_sec=2&int_new=58495#.UIj6BIbY2So[/url]
Copyright © artdaily.org

3 kommentarer:

 1. Jerker Andersson2 juni 2013 kl. 10:55

  Skulle varit fint på väggen här hemma, särskilt då jag släktforskat mig fram till korstågsriddare :)Tack för att du skrev om detta svärd!

  SvaraRadera
 2. Hejsan Jerker.
  Kul att du läser bloggen. Läs de övriga inläggen också!
  Varma hälsningar,
  Nicklas

  SvaraRadera
 3. Till Jerker Andersson, de ev korstågsriddare du har "släktforskat dig fram till" deltog i sådana fall högst troligt i de "korståg" man gjorde mot de baltiska länderna och de som deltog varinte några munkordensriddare som hade avlagt munklöftena. Därmed var de inga "riktiga" korstågsriddare som tagit till svärd för att skydda tron med oegennytta. Att hänga ovanstående svärd på väggen och skryta om korstågssläkt hade därmed varit olämpligt och utgörande falska förespeglingar. Läs gärna kommentarerna på denna länk, speciellt från signaturen "Anonym" för klarläggande.. http://faktoider.blogspot.se/2011/11/svenska-korsriddare.html

  SvaraRadera